Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

To år med Inhalasjonsveiledning: 7 av 10 må få hjelp til riktig teknikk

Over 90 000 astma- og kolspasienter har siden mars 2016 fått råd om og hjelp med inhalasjonsteknikken sin på apoteket. Tall fra Apotekforeningen viser at kun en av tre har riktig teknikk.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
12. mars 2018

Figuren viser fordelingen av inhalasjonsveiledningene. 31 % av veiledningene er kategorisert som feilfri bruk av inhalator, 49 % er kategorisert som

Apotekfarmasøytene rapporterer om behov for korrigering eller oppfølging for syv av ti pasienter som får tilbud om Inhalasjonsveiledning. Korrigeringer innebærer at pasienten har vist en eller flere feil ved inhalasjonsteknikken, hatt manglende forståelse for riktig medisinbruk eller utrykt bekymring til inhalasjonsmedisinen. Oppfølging kan for eksempel innebære at farmasøyten anbefaler pasienten å bruke et inhalasjonskammer for å få hjelp til å inhalere medisinen riktig.

– Vi mennesker er forskjellige og det er inhalatorene også. Erfaringene fra apotekene viser at svært mange av de som bruker astma- eller kolsmedisiner ikke har riktig teknikk. Det kan farmasøytene i apoteket hjelpe dem med, forteller fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.

Det er særlig blant de eldre pasientene veiledningen gir størst effekt. Jo eldre pasientene er, jo flere har behov for korrigeringer av teknikk. Figuren under viser en tydelig sammenheng mellom korrigeringer og alder.

Figuren viser en tydelig sammenheng mellom type inhalasjonsveiledninger og alder


Riktig teknikk er avgjørende
Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten får mulighet til å vise inhalasjonsteknikken sin til en farmasøyt. Dersom det oppdages noe som kan endres eller forbedres, får brukeren råd og veiledning. Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene.

– Apotekene forteller om pasienter som har brukt inhalatorer feil i årevis, og som dermed har hatt liten eller ingen effekt av medisinen sin, sier Faksvåg.

Gjelder for alle
Tjenesten tilbys til alle som kan ha behov for det. Nye brukere vil ha behov for grundig opplæring i teknikk. Eksisterende brukere kan ha behov for oppfriskning og ta en sjekk på at man gjør det riktig. Det kan også være foreldre og pårørende som ønsker å lære mer om hva som er god teknikk.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund har 20 prosent av norske barn astma, eller de har hatt det innen de fyller ti år. I tillegg har 8 prosent av den voksne befolkningen astma. I følge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har 150 000 personer i Norge den kroniske lungesykdommen kols.

– Tall fra de siste ukene hittil i år viser at andelen som har riktig inhalasjonsteknikk har økt litt. Men fortsatt er det mer enn 60 prosent som gjør feil. Antall pasienter som ønsker veiledning i apotek har vært økende den siste tiden. Det viser at behovet er stort, og kan bety at flere får en bedre hverdag til tross for at de har alvorlige sykdommer, avslutter Faksvåg.

 


Fakta om Inhalasjonsveiledning:

  • I 2017 fikk 42 516 pasienter Inhalasjonsveiledning i apotek.
  • Totalt har 92 300 personer fått tilbud om gratis veiledning og demonstrasjon av riktig teknikk.
  • Inhalasjonsveiledning er en standardisert farmasøytisk rådgivningstjeneste i apotek til brukere av inhalasjonsmedisiner.
  • Formålet med Inhalasjonsveiledning er å forebygge feil bruk og sikre bedre etterlevelse av behandlingen som legen har forskrevet. 
  • Farmasøyten bruker en sjekkliste for å vurdere og veilede i riktig teknikk. I tillegg får pasienten spørsmål om de vet når medisinen skal tas, hvordan de kan sjekke om inhalatoren er tom og hvordan de bør oppbevare inhalatoren.
  • I 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet fem millioner kroner til en prøveordning med inhalasjonsveiledning til pasienter med astma eller kols. Bevilgningen ble videreført i 2017 og 2018.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring