Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
Statistikk

Apotek og legemidler 2016

I fjor brukte vi legemidler for mer enn 23 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer at hver av oss i gjennomsnitt brukte legemidler for 4 450 kroner. Det offentlig dekket omtrent tre fjerdedeler av legemiddelutgiftene. På denne siden finner du nå alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet i 2015. 

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse