Gå til innholdet
Aktuelt

Medisinstart blir vedtatt av Stortinget

Stortingets helse- og omsorgskomite vil innføre oppstartsveiledning som en tjeneste i apotekene, og mener at pasientene selv må kunne be om å få denne tjenesten i apoteket.


Jostein Soldal
19. desember 2017

At helsekomiteen enstemmig fastslår at oppstartveiledning skal innføres, og at de gir pasienten rett til å be om tjenesten selv, er viktig for alle som er opptatt av riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet, sier Per T. Lund.

At helsekomiteen enstemmig fastslår at oppstartveiledning skal innføres, og at de gir pasienten rett til å be om tjenesten selv, er viktig for alle som er opptatt av riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet, sier Per T. Lund.

Vis Skjul bildetekst

Komiteen ser at det kan være hensiktsmessig at også pasientene selv skal ha mulighet til å initiere tjenesten (Medisinstart) på apoteket. En slik løsning vil kunne sikre at pasientens behov i større grad ivaretas, skriver komiteen i sin innstilling til behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Komiteinnstillingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget tirsdag 19. desember.

– Det er svært gledelig at helse- og omsorgskomiteen kommer med denne innstillingen om oppstartsveiledning. At de enstemmig fastslår at oppstartveiledning skal innføres, og at de gir pasienten rett til å be om tjenesten selv, er viktig for alle som er opptatt av riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han mener at Stortinget på denne måten tar målet om å lage pasientens helsetjeneste på alvor.

– Det er pasienten som er best i stand til å avgjøre om han eller hun har behov for oppfølging i apoteket, og da er det helt naturlig at de også får siste ordet. Men vi håper samtidig at flest mulig leger ser nytten av dette tilbudet for sine pasienter, og henviser til oppstartsveiledning i apotek. Dette vil styrke samhandlingen rundt pasienten og gi et godt utgangspunkt for god etterlevelse og godt behandlingsresultat for pasienten, sier Lund.

Apotekbransjen er allerede godt i gang med planlegging av Medisinstart-tjenesten, i samarbeid med Helsedirektoratet. Målet er at tjenesten skal være tilgjengelig i apotekene fra mai 2018.

Medisinstart, også kalt oppstartsveiledning, er en tjeneste som skal hjelpe pasienter å få bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Pasienten får to oppfølgingssamtaler med apotekfarmasøyten, for å øke motivasjonen til å følge den behandlingen legen har foreskrevet, for å avklare spørsmål og uklarheter, og oppklare eventuelle bekymringer knyttet til bruken.

Helse- og omsorgskomiteens innstilling:
Komiteen viser til at oppstartsveiledning i apotek foreslås innført med forutsetning om at det er pasientens lege som kan rekvirere oppstartsveiledning fra apoteket til pasienter med hjerte- og karsykdommer og til de pasienter som skal starte opp behandling med perorale blodfortynnende legemidler, legemidler til behandling av høyt blodtrykk og/eller kolesterolsenkende statiner, og som er forventet å ha etterlevelsesutfordringer. Komiteen ser at det kan være hensiktsmessig at også pasientene selv skal ha mulighet til å initiere tjenesten på apoteket. En slik løsning vil kunne sikre at pasientens behov i større grad ivaretas. Komiteen foreslår derfor at det som en prøveordning åpnes for at pasienten selv får mulighet til å be om oppstartsveiledning uten henvisning fra lege. Dersom en slik løsning viser at kostnadene blir høyere enn det som er lagt til grunn i bevilgningen, vil forutsetningene for tjenesten måtte revurderes.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring