Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt

Det største digitale løftet i apoteksektoren

Det nye bransjesystemet Eik skal gi økt pasientsikkerhet, bedre samhandling og rom for innovasjon.


Jostein Soldal
5. mars 2020

Eik er et stort digitalt løft for apotekene, men som nok trolig ikke kommer til å merkes av noen i det daglige. Fra venstre: Daglig leder Ingar Dahl i Difa og administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

Eik er navnet på det nye felles bransjesystemet som skal brukes sammen med de nye apoteksystemene og skal erstatte FarmaPro. Når apotekgrupperingenes nye apoteksystemer er klare til bruk, vil Eik sørge for håndtering av noen viktige funksjoner som resepthåndtering, refusjon, pasientjournal og rapportering. Men Eik blir ikke synlig for de ansatte i apotekene. Brukergrensesnittet - det man ser på dataskjermen – utvikles i de ulike nye apoteksystemene.

– Da hele planen for utviklingen av bransjesystemet ble lagt på nytt i fjor vinter, la vi opp til at akseptansetesting skulle skje våren 2020, at systemet skulle piloteres i noen få apotek høsten 2020, og at det skal kunne tas i bruk av de første apotekene fra nyttår 2021. Alt tyder nå på at den planen vil holde, sier daglig leder Ingar Dahl i Difa as. (Red. anm. Ny plan er vedtatt høsten 2020)

Difa er et datterselskap av Apotekforeningen, og har ansvar for å anskaffe, drifte og videreutvikle det nye bransjesystemet på vegne av alle medlemmene, dvs. alle apotekene i Norge. Det er Capgemini som står for utviklingen av Eik.

Eik - apotekplattformen
– Eik skal understøtte kjernefunksjoner i apotekene som reseptekspedering og oppgjør med Helfo og RHFene. Dette er klart definerte prosesser som ligger til grunn og videreføres i Eik. Eik leverer funksjonalitet til apoteksystemene som sammen vil erstatte FarmaPro. Dette gir nye muligheter til å levere tilpasninger og ny bransjefelles funksjonalitet fremover. Ved behov for endring i refusjonsmodell og annen fellesfunksjonalitet trenger man ikke lenger gå gjennom «utrulling/oppgradering» som mange kjenner fra FarmaPro, forklarer Dahl.

Når Eik og de nye apoteksystemene ferdigstilles vil det enkelte apotek konverteres og FarmaPro avvikles. Eik som plattform vil ikke være direkte synlig for ansatte i apotek. Endringer i arbeidsprosesser og informasjon i apotek og kjede vil komme i de nye apoteksystemene som har egne brukergrensesnitt. Ved overgang til bruk av Eik vil det være mange kjente og introduseres noen nye elementer i brukerflate og arbeidsprosesser. Samtidig gjør Eik det mulig å introduseres et nytt konsept for apotek, utleverings- og tjenestedokumentasjon som vil følge pasienter på tvers av apotek og vil kunne benyttes i forbindelse med kundebehandlingen.

Deling av informasjon mellom apotek
At det blir en felles dataplattform for alle apotekene betyr at utvalgt pasientinformasjon som lagres i Eik blir tilgjengelig for alle apotek samtidig. Når apotek A for eksempel skriver noe i journalen til Ola Nordmann, skriver en etikett eller gjør en intervensjon, kan apotek B lese det neste gang Ola kommer. Dette vil være en stor styrking av pasientsikkerheten, mener Ingar Dahl.

– Apotekene blir de første til å realisere ambisjonen med «en innbygger, en journal», riktig nok avgrenset til apotekene. Det vil gi helt nye muligheter for pasientoppfølging og sikring av legemiddelbruken. Vi kan bygge inn nye kontroller i systemet, samtidig som det gir nye muligheter for farmasøytisk rådgivning, sier Dahl.

Strenge krav til informasjonssikkerhet
At pasientinformasjon blir tilgjengelig i alle apotek stiller ekstra store krav til informasjonssikkerheten i Eik. Det stiller også store krav til hvordan de apotekansatte bruker systemet. Derfor legger Difa nå ned store ressurser i å lage systemer som sikrer informasjonen, og som gjør at apotekeiere og -ansatte blir i stand til å ivareta ansvaret sitt.

– Vi er de første i privat helsesektor som lager et system der journalinformasjon kan deles på tvers av virksomheter. Dette er nybrottsarbeid som krever ekstra innsats fra alle involverte. For eksempel må alle apotekeiere inngå en skriftlig samarbeidsavtale, og vi i Difa må ha egne personvern- og sikkerhetsressurser. Vi må også i dialog med Datatilsynet, for å forsikre oss om at vi lager et system som er i samsvar med alle offentlige krav, forteller Ingar Dahl.

For å sikre at personvernet er godt ivaretatt vil de apotekene som utvikler en apotekløsning gjennomføre en felles forhåndsdrøfting med Datatilsynet. Forhåndsdrøftingen vil være ledet og koordinert av Difa, som har fått dette mandatet delegert fra apotekaktørene som utarbeider apotekløsninger. De aktuelle apotekene vil også selv delta inn i forhåndsdrøftingen med personer fra sin toppledergruppe.

Det største digitale løftet
– Å utvikle Eik er et kjempeprosjekt som involverer et stort antall mennesker, hos oss, i apotekkjedene og sykehusapotekene og hos Capgemini. Både det sentrale Eik-prosjektet, og prosjektene hos medlemsgrupperingene utgjør et betydelig økonomisk løft for en samlet bransje. Jeg mener Eik er det største bransjeløfte vi har gjort i apotekbransjen noensinne. Eik er et stort digitalt løft for apotekene, men som paradoksalt nok trolig ikke kommer til å merkes av noen i det daglige når det tas i bruk, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Lund er prosjekteier for hele utviklingsprosjektet, og er den som står ansvarlig overfor alle medlemmene i Apotekforeningen. Som eier av Difa as har Apotekforeningen ansvar for at medlemmene får det produktet de trenger for å drive apotek.

– Eik skal gi økte pasientsikkerhet, legge til rette for samhandling både mellom apotek og med andre aktører i helsetjenesten, og det skal sikre standardisering av prosesser og tjenester i apotekene. I tillegg skal systemet gjøre det enklere å drive innovasjon og teknologisk utvikling i apoteksektoren på en måte som ikke har vært mulig hittil, forteller Lund.

(Saken er oppdatert november 2020)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdEik - apotekenes felles bransje- system

Les mer

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring