Gå til innholdet
Statistikk: Astma- og kolslegemidler

Apotek veileder over 900 pasienter i riktig inhalasjonsteknikk i uken

Hver dag veileder apotekfarmasøytene astma- og kolspasienter i riktig inhalasjonsteknikk. Siden oppstart i mars 2016 har 60 000 pasienter fått denne tjenesten i apotek.

– Vi har sett alt for mange eksempler på pasienter som dessverre har brukt inhalatoren sin feil. Dermed har de hatt liten eller ingen effekt av medisinen sin, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

– Vi har sett alt for mange eksempler på pasienter som dessverre har brukt inhalatoren sin feil. Dermed har de hatt liten eller ingen effekt av medisinen sin, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

I 2016 brukte vi nesten 1,2 milliard kroner på legemidler mot astma og kols. Staten betaler omtrent 80 posent av utgiftene. En undersøkelse som Apotekforeningen har gjennomført med pasienter som har fått inhalasjonsveiledning i apotek, viser at 7 av 10 gjør feil når de bruker inhalatoren.

– Vi har sett alt for mange eksempler på pasienter som dessverre har brukt inhalatoren sin feil. Dermed har de hatt liten eller ingen effekt av medisinen sin. Gjennom tjenesten Inhalasjonsveiledning hjelper apoteket astma- og kolspasienter til å bruke legemidlene riktig. Det kommer både pasienten og samfunnet til gode, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Les også: Inhalasjonsveiledning ett år etter – 7 av 10 gjør feil

448 000 personer brukte legemidler mot astma og kols i 2016, ifølge Reseptregisteret. Det finnes 18 ulike inhalatorer. De fem mest brukte inhalasjonslegemidlene i 2016 er salbutamol (Ventoline), salmeterol og flutikason (Seretide), formoterol og budesonid (Symbicort), og ipratropiumbromid (Atrovent) tiotropiumbromid (Spiriva). Til sammen utgjør disse fem legemidlene over 70 prosent av totalforbruket av inhalasjonslegemidler mot astma og kols.

Det er 60 til 79-åringene som bruker mest astma- og kolslegemidler, etterfulgt av 40 til 59-åringene.Inhalasjons-veiledning

I statsbudsjettet for 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet 5 millioner kroner til en prøveordning med inhalasjonsveiledning til pasienter med astma/kols. Veiledning er videreført i 2017 og Helsedirektoratet har nå anbefalt tjenesten videreført i en ny prøveperiode på 3 år.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse