Gå til innholdet
Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

391 praksisplasser for OsloMet-studenter å velge i
Bachelorstudentene fra OsloMet setter nå opp ønskelister over praksisapotek for sin praksis høsten 2021 og vinteren 2022. De har 391 praksisplasser å velge i. Apotek kan ikke lenger melde seg som praksisapotek i denne valgperioden. 

Fristen for å sette opp ønskeliste for studentene er innen utgangen av onsdag 7. april. Selve trekningen av praksisplassene skjer torsdag 8. april. Apotekene vil da informeres om de fikk student eller ikke.


Valget for de resterende studiestedene starter i mai
Da skal studenter fra UiT, UiB, UiO og Nord Universitet tildeles praksisplass for sine praksisperioder vinteren 2022:

  • UiB, 4. års masterstudenter: Uke  1 - 23 (3.01 - 10.06) 2022
  • UiO, 4. års masterstudenter: Uke 2 - 23 (10.01 - 10.06) 2022 + Uke 42 2021
  • UiT, tilsvarende 4 års masterstudenter: Uke 16 - 24 (18.04 - 17.06) 2022
  • UiT, 3. års bachelorstudenter: Uke 8 - 23 (21.02 - 10.06) 2022
  • NORD Universitet, 3. års bachelorstudenter: Uke 6 – 23 (7.02 - 10.06) 2022

 
Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Retningslinjer Covid-19
Retningslinjer for deg som er praksisstudent i apotek under pandemien.

Les mer

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring