Gå til innholdet
Apotek i Norge

God tilgjengelighet til apotek

Over 170 000 kunder er daglig innom et apotek. (Foto Baard Næss, Inkognito)

Vis Skjul bildetekst

Apotekloven definerer et apotek som et salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig veiledning og som er fysisk tilgjengelig for publikum.

Det er god tilgjengelighet på apotek i Norge og ved utgangen av 2019 var det 960 apotek over hele landet. Dette tilsvarer ett apotek per 5 670 innbyggere. 94 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek og daglig kommer det 171 000 kunder innom apotek.

Ansatte

Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere, og begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Det finnes to kategorier farmasøyter: Provisorfarmasøyter med 5-årig høyere utdanning med mastergrad og reseptarfarmasøyter med 3-årig høyere utdanning med bachelorgrad.

«For å kunne ekspedere legemidler selvstendig etter resept og rekvisisjon må man være farmasøyt.»

Apotekeren er apotekets faglige og administrative leder. For å bli apoteker kreves mastergrad, autorisasjon som provisorfarmasøyt, og to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Apotekteknikere har oppgaver i forbindelse med reseptekspedisjon, service og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid.

Les mer om ansatte i apotek.

Eierform

Hovedvekten av norske apotek er såkalte primærapotek. Primærapotek er drevet av private aktører, og i underkant av 90 prosent av primærapotekene er eid av en av apotekkjedene Boots apotek, Apotek 1 eller Vitusapotek. Resten av primærapotekene er såkalte frittstående apotek.

Sykehusapotek er et apotek i samlokalisering med et offentlig sykehus eller privat sykehus som inngår i offentlige helseplaner, og som har legemiddelforsyning til sykehuset som sin primæroppgave, dvs. farmasøytisk spesialisttjeneste. Sykehusapotekene er en del av spesialisthelsetjenesten, organisert som helseforetak, og eid av de regionale helseforetakene. To sykehusapotek er eid av ideelle stiftelser med sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak.

Les mer: All vår statistikk om apotek- og legemiddelmarkedet for 2018

ANTALL APOTEK


 

m/kjedetilknytning:

 
Apotek 1:       408
Vitusapotek:   274
Boots apotek:  153
Ditt apotek:  73
   
u/kjedetilknytning:  
Andre frittstående: 25
Sykehusapotek: 32
   

Totalt  

965

 

Oversikt per
2. april 2020

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring