Gå til innholdet
Informasjonssikkerhet | Fullmaktsskjema

Det er strenge krav til informasjons-sikkerhet og personvern i Norge

Vi passer på at andre ikke får tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, og at reseptpliktige varer ikke leveres ut til feil person. 

Vi har oppsummert hvordan vi ivaretar dine rettigheter i brosjyren På apoteket er helse- og personopplysningene dine trygge

Apotekene tar personvernet på alvor
Det har lenge vært strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern i Norge. Fra sommeren 2018 styrkes personvernet gjennom at EU innfører et nytt direktiv. Apotekenes rutinene for informasjonssikkerhet og personvern er oppdatert.

Det nye direktivet gjøres gjeldende i norsk lov gjennom EØS avtalen, og er et vedlegg til revidert Personopplysningslov. Norm for informasjonssikkerhet er oppdatert og tilpasset de nye lovene. For øvrig gjelder fortsatt krav til sikkerhet og personvern som fremkommer gjennom helselovgivningen som helsepersonelloven og pasientjournalloven. RESSURSER

Fullmaktsskjema
Hvis en annen skal hente legemidlene dine eller skal ha informasjon om deg fra apoteket, ber vi om å få se en fullmakt fra deg og din legitimasjon. I tillegg må vedkommende vise sin egen legitimasjon. Et fullmaktsskjema kan du laste ned her, og skrive ut selv, eller du kan få skjemaet på apoteket.
Fullmaktsskjema (elektronisk skjema)
Fullmaktsskjema (vanlig pdf)

Vergefullmakt
 Fullmakt til å hente reseptvarer og/eller reseptinformasjon på apotek utstedt av pasientens verge.
- Vergefullmakt (elektronisk skjema)
- Vergefullmakt (vanlig pdf)

  

 

 

KONTAKT
Har du spørsmål vedrørende informasjons-sikkerhet i apotek, ta kontakt med Astrid Marie Reksnes, seniorrådgiver i Apotekforeningen.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring