Gå til innholdet

Eik: apotekenes bransjesystem

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa as.

Hva er Eik?Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage et felles bransjesystem som heter Eik. Eik blir en del av de forskjellige apoteksystemene som apotekaktørene nå utvikler.

Les mer

Hvorfor utvikles Eik?Eik skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro, en løsning som er basert på gårsdagens it-teknologi og som må skiftes ut.

Les mer

NYHETER

23. juni 2020: 
Starter godkjenningen av Eik til høsten

Oppstart av akseptansetesten og påfølgende pilotering av Eik-løsningen er utsatt til oktober 2020.

Les mer

5. mars 2020
Det største digitale løftet i apoteksektoren
Eik skal understøtte kjernefunksjoner i apotekene som reseptekspedering og oppgjør med Helfo og RHFene. Resultatet skal bli økt pasientsikkerhet, bedre samhandling og rom for innovasjon.

Les mer

7. mai 2019
Apotekenes felles bransjesystem​
Det nye bransjesystemet for apotek, Eik, blir klart til å ta i bruk i apotekene fra januar 2021.

Les mer


KONTAKT DIFA:

E-post: difa@apotek.no 
Telefon: 21 62 02 00  

Apotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse