Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles IT-løsning

Når kommer Eik?

Arbeidet med å lage Eik har pågått siden høsten 2018. Utviklingsprosjektet er våren 2020 inne i sluttfasen. Det er Capgemini som utvikler løsningen.

Eik skal akseptansetestes våren og sommeren 2020. Fra høsten 2020 blir det gjennomført piloter i et lite antall apotek. Fra årsskiftet 2020-2021 skal Eik være klar til å tas i bruk i apotekene, og det planlegges for utrulling gjennom hele 2021.

Alle apotekene utvikler også egne apoteksystemer som skal passe sammen med Eik. Siden Eik bare er en av flere elementer i de nye apoteksystemene, blir ikke Eik tatt i bruk før de nye apoteksystemene blir tatt i bruk. Selv om Eik er klart til bruk fra nyttår 2021, kommer apotekenes nåværende system FarmaPro til å være i bruk i mange apotek også utover i 2021. Det er forutsatt at FarmaPro skal kunne brukes i hele 2021. 

Apotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse