Gå til innholdet
Brosjyrer og bøker


Apotekforeningen utgir statistikkheftet Apotek og legemidler. Apotekforeningen har også publisert en del rapporter, hovedsaklig om faglige og økonomiske tema.

Apotekboka er digitalisert. Her kan du søke etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet.

En del kurshefter og tidligere publikasjoner som feks. Apotekrelaterte lover og forskrifter blir ikke oppdatert lenger, men kan bestilles fra oss. Ta kontakt per e-post for mer informasjon og bestilling. Signering i resepturen blir nå oppdatert og kan lastes ned fra Apotekinfo fra 1. september 2018.
 


Apotek og legemidler

Heftet Apotek og legemidler gir et raskt overblikk over apotek- og legemiddelmarkedet i 2017. Her finner du flere tall og fakta om utviklingen i fjor. 

Last ned pdf
Heftet er tilgjengelig i pdf-format. 

Bestill heftet gratis
Du kan få heftet gratis tilsendt ved å bestille per e-post. Husk å oppgi antall og postadresse. 

Mer statistikk?
Ønsker du alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet i 2017? Da kan du sjekke ut nettsiden vår om apotekstatistikk.
 


Boka Reseptfritt blir dessverre ikke utgitt mer

Apotekforeningen har i en årrekke gitt ut boka Reseptfritt, som inneholder oversikter over de reseptfrie legemidlene og gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte veiledes om i apotek. Vi gir dessverre ikke ut denne boka lengre. 


 

Brosjyrer: Foreldre og barn

Fra 1. januar 2017 utgir ikke lenger Apotekforeningen brosjyreserien «Gode råd», men arbeidet til den tverrfaglige forfattergruppa videreføres. De har nå etablert et forfatterfellesskap og sekretariat ligger hos Universitetet i Oslo ved Farmasøytisk institutt (Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi). Brosjyrene kommer også til å bli publisert på Helsebiblioteket.

Som en konsekvens av dette vil ikke brosjyrene lengre bli trykket opp og solgt, men de er tilgjengelige på nettet og kan printes ut.


Her finner du nå brosjyrene (UiO)

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring