Gå til innholdet
Brosjyrer og bøker

Apotekforeningen utgir Gode råd-brosjyrer til småbarnsforeldre, statistikkheftet Apotek og legemidler og boka Reseptfritt med oversikt over reseptfrie legemidlene og egenomsorgsområder. Apotekforeningen har også publisert en del rapporter, hovedsaklig om faglige og økonomiske tema.

Apotekboka er digitalisert. Her kan du søke etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet.

En del kurshefter og tidligere publikasjoner som Signering i resepturen blir ikke oppdatert lenger, men kan bestilles fra oss. Ta kontakt per e-post for mer informasjon og bestilling.
 


Brosjyrer: Foreldre og barn

Fra 1. januar 2017 utgir ikke lenger Apotekforeningen brosjyreserien «Gode råd», men arbeidet til den tverrfaglige forfattergruppa videreføres. De har nå etablert et forfatterfellesskap og sekretariat ligger hos Universitetet i Oslo ved Farmasøytisk institutt (Farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi). Brosjyrene kommer også til å bli publisert på Helsebiblioteket.

Som en konsekvens av dette vil ikke brosjyrene lengre bli trykket opp og solgt, men de er tilgjengelige på nettet og kan printes ut.


Her finner du nå brosjyrene (UiO)
 


Apotek og legemidler

Heftet Apotek og legemidler gir et raskt overblikk over apotek- og legemiddelmarkedet i 2016. Her finner du flere tall og fakta om utviklingen i fjor. 

Last ned pdf
Heftet er tilgjengelig i pdf-format. 

Bestill heftet gratis
Du kan få heftet gratis tilsendt ved å bestille per e-post. Husk å oppgi antall og postadresse. 

Mer statistikk?
Ønsker du alle tallene vi har om apotek- og legemiddelmarkedet i 2015? Da kan du sjekke ut nettsiden vår om apotekstatistikk.
 


Reseptfritt 

Boka Reseptfritt inneholder oversikter over de reseptfrie legemidlene og gir en kort innføring i egenomsorgsområder som det ofte veiledes om i apotek.

Bestill boka
Boka kan du bestille per e-post.  Husk å oppgi antallet du ønsker å bestille, navn og leveringsadresse. Er faktureringsadressen en annen enn leveringsadressen, må du oppgi denne i tillegg. Hvis ikke annet er oppgitt, sender vi faktura til leveringsadressen.

Vanlig pris (inkl. mva):  312,50 kr
Studentpris (inkl. mva):   200 kr


I tillegg til oppgitt pris kommer også porto og ekspedisjonsgebyr. 
 


Trygg bruk

Informasjonsskrivet «Trygg bruk» skal benyttes som en del av veiledningen til kunder som har resept på Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroksaban) eller Eliquis (apixaban). Skrivet er en A5 avrivningsblokk med 50 ark. Blokken er gratis og kan bestilles per e-post. Husk å oppgi antall og hvor du ønsker å få brosjyren tilsendt. (Kun for apotek)

 

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse