Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.4 Legemidler på godkjenningsfritak


Legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, kan likevel brukes i behandlingen av pasienter dersom lege søker og får innvilget godkjenningsfritak. Dokumentasjon over effektivitet og sikkerhet er da ikke vurdert av norske helsemyndigheter. Denne type legemidler brukes både i sykehusbehandling, og til den enkelte pasient utenfor institusjoner. Det ble omsatt legemidler importert etter godkjenningsfritaksordningen for 609 mill. kroner i 2018. Det er en økning på over 15 prosent sammenliknet med 2017. Dette må sees i sammenheng med at omsetningen av disse legemidlene ble redusert med vel 8 prosent fra 2016 til 2017.

Salgstallene som er gitt i tabell 8.4.1 er inkludert i tallene som fremkommer tidligere i kapitlet.

Det vil ofte være store variasjoner i hvilke grupper som er størst på dette området, da dette varierer med hvilke legemidler som får norsk markedsføringstillatelse, og når de får den.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring