Gå til innholdet
VisLukk innholdsfortegnelse
8.5 Reseptfrie legemidler


8.5.1 Omsetning og gjennomsnittlig pris for reseptfrie legemidler i apotek
Salg av reseptfrie legemidler til egenomsorg er et kjerneområde i apotekenes arbeid. Ved kjøp av slike legemidler vil kunden ofte ikke møte annet helsepersonell enn apotekets ansatte. I et helsetjenesteperspektiv gir dette apoteket en unik rolle, og et særskilt ansvar. Ved hjelp av sin produktkunnskap og innsikt i de aktuelle lidelsene, vil apotekets ansatte gi råd og veiledning ved valg og bruk av reseptfrie legemidler. Dette er med på å sikre at kundens mål med egenomsorgen nås, og at bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer unngås.

Reseptfrie legemidler selges i apotek og apotekstyrte medisinutsalg. I tillegg er et utvalg reseptfrie legemidler godkjent av myndighetene for salg utenom apotek ("LUA"-ordningen).

Tallene nedenfor omfatter reseptfrie ATC-klassifiserte legemidler til humant bruk, solgt fra apotek. Legemidler til bruk hos dyr, naturlegemidler, homøopatiske og antroposofiske legemidler mv. som selges reseptfritt, er ikke inkludert.

Totalt solgte apotekene reseptfrie legemidler for nesten 2,8 mrd. kroner i 2018. Dette inkluderer også reseptfrie legemidler som selges med refusjon fra folketrygden (blå resept). I 2018 utgjorde dette 245 mill. kroner.

Reseptfrie legemidler utgjorde 7,6 prosent av totalomsetningen i apotekene. Omsetningen av reseptfrie humane legemidler fra apotek økte med 2,4 prosent i forhold til 2017.

Nikotin er nå det virkestoffet som det omsettes mest av innenfor det reseptfrie legemiddelsegmentet. De mest omsatte reseptfrie legemidlene inngår alle i ordningen med legemidler utenom apotek (LUA). Dette er mer omtalt i kapittel 8.5.2.

8.5.2 Legemidler som inngår i ordningen ”Legemidler utenom apotek” (LUA-ordningen)
Fra 2003 har utsalgssteder utenfor apotek kunnet selge et utvalg av reseptfrie legemidler.

Listen over legemidler i LUA-ordningen omfatter omtrent 60 virkestoff. Salgskanalene utenom apotek har imidlertid konsentrert salget og vareutvalget om de legemidlene som har størst salgsvolum – spesielt smertestillende legemidler som paracetamol (Paracet) og ibuprofen (Ibux), samt slimhinneavsvellende nesesprayer som xylometazolin (Otrivin). Salgskanaler som har valgt å selge smertestillende og slimhinneavsvellende legemidler, må følge en minimumsliste som Legemiddelverket har satt opp.

Godkjennelse av et legemiddel for omsetning utenom apotek innebærer at helsemyndighetene anser det som unødvendig med annen informasjon og veiledning enn det som kan leses på pakningen eller pakningsvedlegget.

15. januar 2008 ble forskriften som regulerer omsetning av legemidler utenom apotek endret ved blant annet å fjerne kravet om tillatelse, og at det var Mattilsynet som skulle føre tilsyn med utsalgsstedene. Det finnes ingen samlet oversikt over antall virksomheter som omsetter legemidler utenom apotek, men i 2010 registrerte grossistene salg av legemidler til 6 365 utsalgssteder utenom apotek.

Det er store forskjeller i markedsandeler på de ulike legemidlene. Blant annet selger apotek 78 prosent av legemidler med cetirizin (Zyrtec), mens de selger 31 prosent av legemidler med xylometazolin (Otrivin). Andelen for de mest solgte virkestoffene er gitt i tabell 8.5.2.

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring