Gå til innholdet
Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinere tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

193 studenter ved UiT, UiO, UiB og Nord Universitet har nå blitt tildelt praksisplass for høsten 2020 og vinteren 2021
Masterstudenter fra UiT har blitt tildelt praksisplass for perioden 2. halvår 2020, mens masterstudenter fra UiO og UiB og bachelorstudenter fra UiT og Nord Universitet har blitt tildelt praksisplass for perioden 1. halvår 2021.

Det ble registrert til sammen 463 praksisplasser som de 193 studentene kunne velge fra. All videre kontakt mellom praksisapotek og student administreres av studiestedene.
 
Neste valgperiode starter i begynnelsen av 2021. Da er det igjen bachelorstudenter fra OsloMet som skal velge praksisplass for høsten 2021 og vinteren 2022.
 
Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.


      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring