Gå til innholdet
Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinere tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Studenter ved UiT, UiO, UiB og Nord Universitet skal nå velge praksisplass for høsten 2020 og vinteren 2021

Masterstudenter fra UiT skal nå velge praksisplass for perioden 2. halvår 2020, mens masterstudenter fra UiO og UiB og bachelorstudenter fra UiT og Nord Universitet skal velge praksisplass for perioden 1. halvår 2021.

Apotek som ikke har svart mottok påminnelse om de vil være praksisapotek 15. juni. Frist for å registrere plass er 23. august. Trekningen av praksisplassene skjer i september. 

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.


      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring