Gå til innholdet
Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinere tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek. 

Studenter ved OsloMet skal velge praksisplass før påske 2020
Studenter ved OsloMet skal ut i praksis høsten 2020 og vinteren 2021. Valget foregår fra starten av februar og avsluttes til påske. Alle apotek blir forespurt om de vil ta i mot praksisstudent i begynnelsen av februar. Praksispoolen er i år digitalisert, og alle aktører må logge seg på respektive områder via innloggingen under. Den digitale løsningen krever ingen opplæring og skal være selvforklarende.

Innloggingen er bare tilgjengelig når det er valgperiode.
Apotek vil motta en e-post 3. februar 2020 med innloggingsinformasjon.  

      

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring