Gå til innholdet

INFLUENSAVAKSINERING I APOTEK

I år kan det bli en kraftig influensasesong. Vil du vaksinere deg? Nå kan du enkelt ta vaksinen på apoteket - uten resept fra lege. Bestill time eller stikk innom et apotek nær deg.

VAKSINER DEG I APOTEK PÅ 1-2-3Skal du vaksinere deg mot influensa i år? Det beste er å vaksinere seg i oktober eller november, så vaksinen virker når influensasesongen vanligvis starter i desember. De aller fleste apotekene i Norge tilbyr influensavaksinering. Så enkelt er det:

1: Stikk innom

Du kan enten komme innom et apotek eller bestille time på nettet først.  

2: Vaksinen klargjøres

Farmasøyten i apoteket ordner alt det praktiske på noen få minutter.

3: Vaksinen settes

Du får vaksinen på apotekets informasjonsrom med en gang.

Etter at du har fått vaksinen venter du i 20 minutter for å være sikker på at du ikke får noen allergiske reaksjoner. Dette er vanlig prosedyre ved all vaksinasjon. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjons-sted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer.

BEDRIFTSSAMARBEID

Apotek tilbyr influensavaksinasjon for bedrifter som ønsker å ha tilbud om vaksinering til sine ansatte. Kontakt et lokalt apotek for nærmere avtale.

Influensasykdom fører gjennomsnittlig til 1-2 ukers sykefravær. Viruset smitter lett fra ansatt til ansatt, og kan også ramme bedriftens kunder og samarbeidspartnere. Mange ansatte ønsker å få vaksine mot influensa, og synes det er positivt å få tilbud om dette gjennom arbeidsgiver.

Person med maske trekker opp en vaksinedose mot covid-19 fra et hetteglass. Foto.

HVEM KAN TA INFLUENSAVAKSINE I APOTEK?Alle over 12 år kan ta influensavaksine i apoteket. Apotekansatte har lang erfaring med influensavaksinering. I fjor valgte 100 000 nordmenn å ta vaksinen i apoteket. 

Myndighetene anbefaler alle som tilhører en risikogruppe å ta influensavaksine.

HVA KOSTER DET?Du betaler for vaksinen, administrering og rekvirering. Prisen fastsettes av apoteket.

I år har myndighetene bestemt at personer som tilhører en risikogruppe kan vaksineres gratis mot influensa på kommunens vaksinasjonssted eller til 50 kroner hos fastlegen. De som ikke tilhører en risikogruppe, må betale full pris uansett hvor de går. 

HVEM SETTER VAKSINER I APOTEKET?Det er kun helsepersonell som er sertifiserte vaksinatører som kan sette vaksiner mot influensa i apotek. En vaksinatør har gjennomført både teoretisk og praktisk opplæring. I forrige influensasesong satte apotekenes vaksinatører 100 000 vaksiner. Apotekansatte er også drillet i å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner. All vaksinasjon i apotek gjennomføres i tråd med smittevernsanbefalingene fra Folkehelseinstituttet. 

Apotekene sender inn melding til det nasjonale vaksineregisteret SYSVAK. Du kan selv logge deg inn på Helsenorge.no og se hvilke vaksiner du har satt. 

HVOR EFFEKTIV ER VAKSINEN?Effekten av influensavaksinen ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Noen får influensa til tross for vaksine, men vaksinen reduserer risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sjanser for å bli alvorlig syke av influensa enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon. Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre det nødvendig med sykehusinnleggelse.

Apotekforeningen © 1999-2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse