Gå til innholdet

Medisinstart

Medisinstart-studien er et forskningsprosjektet som undersøker effekten av en ny rådgivningstjeneste i apotek. Studien utføres av Apokus på oppdrag fra og i samarbeid med Apotekforeningen.

KORT OM TJENESTEN MEDISINSTARTPasienter som mottar Medisinstart, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt henholdsvis 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedering av et nytt legemiddel.

Les mer


 

RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIEForskningsprosjektet er en åpen randomisert kontrollert studie som skal undersøke om rådgivningstjenesten Medisinstart bidrar til å øke etterlevelsen hos pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel.

Les mer

KontaktPer Kristian Faksvåg, fagdirektør, Apotekforeningen
Hilde Ariansen, seniorrådgiver, Apotekforeningen
Christine Frigaard, leder, Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter)

Apotekforeningen © 1999-2016
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse