Gå til innholdet

Få en god start med hjertemedisinen din

Hvem kan få Medisinstart?

Medisinstart er for deg som nylig har startet med en av disse hjertemedisinene:

•  blodtrykkssenkende
•  blodfortynnende (gjelder ikke blodfortynnende medisin til injeksjon)
•  kolesterolsenkende statiner

Du kan motta tjenesten inntil tre måneder etter at du har startet med den nye medisinen. 

Du kan selv be om tjenesten i apoteket eller få legen din til å skrive en henvisning.

Det er ingen aldersgrense for å motta tjenesten. Verge, foreldre eller pårørende kan motta tjenesten på vegne av pasienten eller sammen med pasienten.

Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse