Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Apotekergruppen: Alene sammen står vi sterkest

I løpet av 2016 har det komme til 4 nye medlemsapotek i Apotekergruppen. Til sammen teller gruppen nå 19 apotek.


Jostein Soldal
15. desember 2016

– Det faglige og kollegiale fellesskapet i Apotekergruppen betyr også mye, mener Are Egeland på Apoteket i Son.

Kjetil Hegge

Vis Skjul bildetekst

Are Egeland, styremedlem i Apotekergruppen, mener det er mange gode grunner til å etablere seg helt på egenhånd, men samtidig nyte godt av samarbeidet i Apotekergruppen.

– Etableringskostnadene for disse apotekene kan ofte være langt lavere enn i andre konsepter. Vi har eksempler på apotekere som har klart seg med rundt en halv million kroner for å få apoteket opp å gå. Vi står friere ved valg av inventar og profilering - som igjen gir lavere etableringskostnader, forteller Egeland ved Apoteket i Son.

– Apotekergruppen har også lavere markedsføringsbudsjetter enn sine konkurrenter. Etter en tids drift utgjør de økonomiske forskjellene en betydelig del av apotekenes driftsgrunnlag, og livet blir lettere for eierne, mener Egeland.

En viktig del for disse apotekene er innkjøpssamarbeidet. Grupperingen velger grossist ut fra beste tilbud, og er lojale mot dette.

– Dette gjør at vi kan tilby konkurransedyktige priser samtidig som vi kan leve av vår driftsmargin. Utover dette betyr selvsagt det faglige og kollegiale fellesskapet mye, noe som bidrar i forvaltningen og kontinuiteten av apotekeryrket som selvstendig profesjon. Apotekergruppen har bidratt tydelig i offentlige bransjehøringer, og er en referansegruppe det lyttes til, ifølge Egeland.

Les også om to som har etablert egne apotek under Ditt apotek-konseptet.


Om Apotekergruppen
Apotekergruppen jobber særlig for å ivareta interessene til eiere av privateide, frittstående apotek, dvs. apotek uten eierinnflytelse av apotekkjeder. Gruppen er først og fremst et innkjøpssamarbeid for medlemmene.

Alle Apotekergruppen-apotekene er også medlem av Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse