Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Astma- og kolspasienter har fått 200 000 inhalasjonsveiledninger i apotek

Siden lanseringen av Inhalasjonsveiledning i 2016 har nå over 200 000 pasienter med astma og kols fått hjelp i apotek til riktig bruk av sine inhalasjonsmedisiner.


Anders Dahl
4. november 2019

— Dette er svært hyggelige tall for apotekbransjen. Veldig mange pasienter har fått forbedret sin inhalasjonsteknikk, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

— Dette er svært hyggelige tall for apotekbransjen. Veldig mange pasienter har fått forbedret sin inhalasjonsteknikk, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

— Dette er svært hyggelige tall for apotekbransjen. Samtidig vet vi at inhalasjonsveiledning treffer de pasientene som trenger det mest. Veldig mange pasienter har fått forbedret sin inhalasjonsteknikk i apoteket, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Han synes også at det er gledelig at antall inhalasjonsveiledninger har økt fra 55 833 i 2018 til 60 721 frem til utgangen av oktober i 2019.


— Stortinget har satt av 5 millioner til denne offentlige finansierte tjenesten, men vi har ikke klart å komme opp i dette volumet selv om inhalasjonsveiledninger i apotek har økt jevnt hele veien. For første gang ligger vi nå an til å oppfylle Stortingets mål om 62500 inhalasjonsveiledninger i året. Det er veldig hyggelig for vår bransje, og ikke minst for pasientgruppen dette gjelder, sier Faksvåg.

Inhalasjonsveiledning i nesten alle apotek 

Ser vi på inhalasjonsveiledning i apotek for tredje kvartal i år, så gjennomførte hele 95 prosent av alle apotek Inhalasjonsveiledning. Resultatene viser at nesten 7 av 10 pasienter har hatt feil teknikk, som kan bety at de har fått dårligere effekt av medisinene sine. 

Et av apotekene som har hatt mange inhalasjonsveiledninger er Vitusapoteket Østerås. Apoteker Louis Betoko forteller at de fortsatt avdekker en del feil når det gjelder inhalasjonsteknikk, og at dette både gjelder nye og erfarende brukere av inhalasjonsmedisiner.

— For nye brukere av inhalasjonsmedisiner er veiledning i apotek en gylden mulighet for å komme godt i gang med å bruke medisinene sine på rett måte. Dette gjør at de får rett effekt fra første dag. Vi avdekker dessverre også en del feil hos de som har brukt inhalasjonsmedisiner en stund, og som tror de har god kontroll. Dette kan handle om alt fra brukerfeil på inhalasjonsteknikk til oppbevaring og rengjøring av inhalasjonsapparatet.

Betoko har også et tips til apotek som føler de henger etter på Inhalasjonsveiledning.

— Hver tredje måned har vi et fast morgenmøte med fokus på Inhalasjonsveiledning. Vi ser at dette er lurt med tanke på at de ansatte mister litt motivasjon underveis. Når vi tar opp temaet og fokuserer på hvor viktig dette er for folks hverdag, så øker vi motivasjonen igjen. Apotekteknikerne er også flinke til å avdekke kunder som trenger veiledning, og de er raske med å konferere med tjenestefarmasøytene våre når de skal ta farmasøytkontroll. Her bidrar vi alle sammen for å levere godt på denne tjenesten.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring