Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Farmasistudentene stiller opp i koronakampen

Farmasistudentenes forening (NoPSA) har opprettet et beredskapsregister over studenter som kan jobbe i apotek hvis det blir behov for ekstra personell. Det kan komme godt med nå som mange apotekansatte blir satt i karantene og flere apotek må holde stengt.


Anders Dahl
21. mars 2020

Johan Mikkelborg Moss, president i Farmasistudentenes forening (NoPSA), forteller at de har opprettet et beredskapsregister over studenter som kan jobbe i apotek hvis det blir behov for ekstra personell.

Johan Mikkelborg Moss, president i Farmasistudentenes forening (NoPSA), forteller at de har opprettet et beredskapsregister over studenter som kan jobbe i apotek hvis det blir behov for ekstra personell.

Vis Skjul bildetekst

Da studiestedene stengte på bakgrunn av regjeringens tiltak mot koronaviruset i forrige uke, begynte styret i studentorganisasjonen NoPSA å diskutere hva de kunne bidra med.

— Det burde bli enklere å kontakte studenter som vil hjelpe til i kampen mot koronaviruset. Vi ønsket derfor å legge til rette for at farmasistudenter kunne registrere kontaktinfo, oppholdssted, årskull og erfaring på apotek. Apotekene vil da raskere få tak i hjelp når det dukker opp behov, sier Johan Mikkelborg Moss, president i NoPSA.

NoPSA tok kontakt med Apotekforeningen for å høre om de var interessert i et slikt register, og om de kunne være behjelpelige med å distribuere det ut til apotekene.

347 studenter i registeret 
— Apotekforeningen var veldig positive, og vi åpnet da for at farmasistudenter kunne registrere seg umiddelbart. Til nå har 347 engasjerte studenter registrert seg. Så vi er mange som ønsker at apotekene skal holde åpent, og gjøre sitt samfunnsoppdrag, sier Moss.

NoPSA har åpnet for at samtlige årskull kan registrere seg med tanke på at alle kan gjøre nytte for seg, men de tror i første omgang at 4. og 5. årskull er mest interessante for apotekkjedene, siden de har lisens/autorisasjon.

I tillegg til registeret har NoPSA skrevet et notat om bruken av registeret, som de forventer at alle brukere av registeret aksepterer.

— Vi krever at alle med innsyn i registeret skal akseptere betingelsene før det tas i bruk. Vi har også utarbeidet et forslag til arbeidskontrakt som kan brukes når en student tilbys å jobbe i et apotek. Blant annet har vi lagt opp til en standardlønn.

Flere apotekkjeder og sykehusapotek har fått tilgang til registeret og NoPSA vet at noen studenter allerede har blitt kontaktet. De har derimot ikke oversikt over hvor mange studenter som har begynt å jobbe i apotek etter kontakt via registeret.

— Vi forventer at listen brukes ansvarsfullt under pandemien, og at kjedene har god dialog med studentene som blir kontaktet. Vi har jobbet mye for å få til dette, sier Moss, før han avslutter med å rette en takk til alle som har bidratt.

— Jeg vil takke alle sammen i NoPSA-styret for jobben de har gjort med registeret. Styret er helt ferskt og vi har samarbeidet veldig godt i denne prosessen. Samtidig vil jeg takke for alle positive tilbakemeldinger om registeret. Det er motiverende å høre. Sist men ikke minst vil jeg takke alle farmasistudenter som har registrert seg og vil være med å hjelpe under koronapandemien. Tusen takk! 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring