Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Gode jobbmuligheter etter studiene

Farmasistudentene har sterk tro på et godt arbeidsmarked. Det viser en undersøkelse blant årets farmasistudenter, som Apotekforeningen har gjennomført.


Anders Dahl
13. desember 2019

Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse ser på det som vanskelig å få jobb etter endte studier.

Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse ser på det som vanskelig å få jobb etter endte studier.

UiT

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen sendte i høst ut spørreundersøkelsen til alle landets studiesteder som tilbyr farmasiutdanning. 93 prosent av de som besvarte undersøkelsen mener at det er lett å få jobb etter utdanningen, og de siste 7 prosentene har svart nøytralt. Det betyr at ingen av studentene ser på det som vanskelig å få jobb etter endte studier.

- Der er fortsatt mangel på farmasøyter i Norge, noe som gjør at en nyutdannet farmasøyt er svært attraktiv på jobbmarkedet. Mange velger å jobbe som farmasøyt i apotek, men det er også mulig å jobbe i legemiddelindustrien, på sykehus, i offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. I tillegg er det bra lønn, og mange får muligheter for lederansvar i ung alder, sier adm. direktør og farmasøyt Per T. Lund i Apotekforeningen.

Glad i folk flest
95 % sier at de har valgt farmasistudiet blant annet fordi de liker å jobbe med mennesker. Farmasøyter jobber veldig allsidig og for mange består en stor del av hverdagen å snakke med folk som trenger legemidler og veiledning.

- Det er viktig at man liker å jobbe med mennesker og å snakke med fremmede. For mange farmasøyter er god kommunikasjon avgjørende i arbeidshverdagen, sier Lund.

Fremtidsrettet yrke med høy status
74 % av studentene mener utdanningen har høy status. Legemidler er et av samfunnets viktigste tiltak for å behandle sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi i dag kurere sykdommer som tidligere var livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve et normalt liv. Dette gjør at farmasøytens kunnskap er helt essensiell for folkehelsen.

- Enkelt kan man si at farmasi er læren om legemidler, hvordan de lages og skal brukes, og hvordan medisinen virker i kroppen. En viktig del av jobben er også å gi råd til annet helsepersonell, sier Lund.

Farmasøytene skal også sørger for at pasientene har tilgang på legemidlene de trenger.

- Stadig flere googler etter informasjon for å behandle egen helse, men det er viktig å være kritisk til alle helseråd som gis og legemidler som selges på nettet. Mange bruker også flere legemidler samtidig uten å vite om bivirkninger eller at et legemiddel kan påvirke effekten av et annet. Farmasøytenes kunnskap bidrar til god etterlevelse hos pasientene og hindrer mye feilbruk av legemidler, sier Per T. Lund før han avslutter med å si.

- Noen farmasøyter utvikler og er ansvarlige for å produsere nye legemidler som kan løse morgendagens sykdomsutfordringer. Det er ingen tvil om at det er spennende å kunne sette slike spor etter seg. 5 grunner til å bli farmasøyt:

  1. Bli ekspert på legemidler
  2. Hjelp pasienter til riktig legemiddelbruk
  3. Lett å få jobb etter studiene
  4. Gode jobbmuligheter over hele landet
  5. Gode muligheter for å bli leder, og god lønn

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring