Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Kampen for å beholde studentene

Rekordmange studenter startet i august på landets farmasiutdanninger. Historien viser imidlertid at flere faller fra underveis. Høgskolen i Oslo og Akershus jobber hardt for at studentene skal fullføre hele utdanningen.


Martin Grevstad
26. september 2017

HiOA har laget en egen introdag for nye studenter der de forteller litt om studiet og skolen, og de får møte studenter fra tidligere år som deler av sine erfaringer.

Vis Skjul bildetekst

Siden 2014 har antall søkere til farmasi økt med hele 49 prosent, det viser tall fra Samordna Opptak.

Den store økningen i antall søkere har resultert i et høyere karaktersnittet hos studentene som blir tatt opp. Høyere karaktersnitt til tross, studiestedene har utfordringer med studenter som faller av underveis.

Særlig de første ukene er det mange som faller fra.

– Det kan være flere årsaker til dette, men hvert år opplever vi studenter som slutter fordi farmasiutdanningen var noe annet enn de hadde sett for seg. Vi har derfor sett et behov for at studentene fra dag en skal få et ordentlig innblikk i hva det vil si å studere farmasi, sier studieleder for farmasiutdanningen ved HiOA, Anne Berit Walter.

Har innført introdag
Walter forteller at de har iverksatt flere tiltak, både i forkant av studiestart og i løpet av de første ukene av studiet.

– Hvis studenter først skal falle fra, er det best at de gjør det med en gang slik at vi kan få inn nye som står på venteliste og som er motiverte til å studere farmasi. Derfor har vi bevisst satt inn et ekstra gir de første ukene, sier Walter.

HiOA har laget en egen introdag for nye studenter der de forteller litt om studiet og skolen, og de får møte studenter fra tidligere år som deler av sine erfaringer.

De har også innført en orienteringsløype der studentene blir delt opp i grupper og møter fagpersoner innenfor de store fagområdene som studentene skal gjennom de neste årene. Her prøver man å vise frem noe av det farmasiutdanningen byr på ved å ha rollespill, lage salver, osv.

– Målet er at studentene skal få et overblikk over hele utdanningen og forstå sammenhengen mellom fagene. De kan også på denne måten ha de interssante og mer praktiske tingene som gjøres underveis i studiet i bakhodet når det blir mye teori og lesing utover høsten. For mange er overgangen fra videregående til høyskole eller universitet stor, og da er det viktig at de ser sammenhengen og kan se fremover. Vi har også etablert mentorgrupper der studentene møtes regelmessig utover høsten sammen med faglærer. Her er det mulighet for å ta opp alt de måtte lure på både av fag og mer praktiske spørsmål.

Studentene må forstå hva som forventes av dem
Dialog med studentene og ikke minst forventningsstyring har vært viktig i prosessen med å få flere til å stå løpet ut. 

– Vi kan snakke så mye vi vil om alt det interessante og morsomme som skjer på farmasiutdanningen, men minst like viktig er det å være ærlige på hva vi forventer at studentene gjør. Vår jobb er å legge til rette for at studentene får størst mulig læring og kommer seg gjennom studiet på en best mulig måte, men hovedjobben må studentene selv gjøre. Det er noe vi prøver å innprente fra dag en, sier Walter.

De siste årene har Walter hatt for vane å spørre studentene hvorfor de valgte akkurat farmasi. Tidligere har flertallet svart at familie og venner har vært avgjørende for valget, men i år var imidlertid tilbakemeldingen en annen.

– Nesten alle svarte at de gode jobbutsiktene var avgjørende. Mange har nok fått med seg at det har vært utfordringer i arbeidsmarkedet de siste årene, og da er det viktig å velge et studie som nesten garantert gir jobb. Og per i dag er farmasiutdanningen en slik utdanning, sier Walter.

Hun mener det er for tidlig å konkludere om tiltakene HiOA har iverksatt vil gi resultater, men hun er i hvert fall veldig fornøyd med årets farmasistudenter.

– Inntrykket etter en måned et at det virker veldig oppløftende. Jeg opplever at studentene forstår hva det vil si å studere farmasi, er positive og ikke minst interessert i å lære om faget, avslutter Walter. 


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring