Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Kundene ønsker informasjon fra apoteket ved kjøp av reseptfrie legemidler

Får kunden uoppfordret informasjon når de kjøper reseptfrie legemidler på apotek? Ja, konkluderer Bojana Grbic, som har skrevet masteroppgave om temaet.


Martin Grevstad
2. mai 2017

62 prosent av de som ikke spurte apotekpersonalet om hjelp, fikk uoppfordret informasjon eller råd.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Som en del av masteroppgaven ved farmasøytisk institutt på Universitet i Oslo, har Bojana Grbic undersøkt om kunder som kjøper reseptfrie legemidler får uoppfordret informasjon. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at 62 prosent av de som ikke spurte apotekpersonalet om hjelp, fikk uoppfordret informasjon eller råd.

Åtte av ti som mottok denne informasjonen opplevde det som nyttig, mens hele ni av ti som deltok i undersøkelsen ønsket informasjon om bruken av reseptfrie legemidler.

– Undersøkelsen viser at det på vårt apotek er et stort informasjonsbehov ved kjøp av reseptfrie legemidler. Det er gledelig å se at apoteket dekker dette informasjonsbehovet på en god måte, selv om vi kan strekke oss enda litt høyere. Det er motiverende å vite at informasjonen vi gir våre kunder blir satt stor pris på, særlig den vi gir uoppfordret. Jeg håper mine resultater kan være en motivasjon for andre farmasøyter til å fortsette å gi uoppfordret informasjon og råd, sier Grbic. 

96 prosent mener diskresjonen ble ivaretatt
Studien ble utført ved hjelp av et strukturert spørreskjema og gjennomført i perioden juni til september 2016 på Vitusapotek Jevnaker. Totalt inkluderte studien 212 brukere av reseptfrie legemidler.  

I tillegg til å se på om kunden fikk uoppfordret informasjon ved kjøp av reseptfrie legemidler, tok studien for seg hvilken informasjon kundene ønsket å få fra apotekpersonalet, og om diskresjonsbehovet ble ivaretatt.

Her viser resultatene at kundene er mest opptatt av å få informasjon om hvordan medisinen skal brukes og om eventuelle bivirkninger ved bruk av medisinene.

Når det gjelder spørsmålet om diskresjon opplever hele 96 prosent av deltagerne i studien at diskresjonen ble ivaretatt. 


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse