Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Norge trenger flere farmasøyter

Mange ungdommer lurer nå på hva de skal studere til høsten. Underskuddet på farmasøyter i landet vårt gjør at de alle fleste som gjennomfører farmasiutdanningen går rett ut i jobb.


Anders Dahl
4. februar 2020

Underskuddet på farmasøyter gjør at de alle fleste som gjennomfører farmasiutdanningen går rett ut i jobb.

Underskuddet på farmasøyter gjør at de alle fleste som gjennomfører farmasiutdanningen går rett ut i jobb.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Farmasøytmangelen har vært stabil over flere år, og en opptelling viser at det nå er litt over 100 ledige stillinger som farmasøyt eller apoteker ved norske apotek. Da har vi ikke telt med ledige stillinger i sykehusapotekene, legemiddelindustrien og offentlig forvaltning. I tillegg etableres flere apotek her i landet, så det ser ikke ut som behovet for farmasøyter vil avta de nærmeste årene.

For å vise hva en farmasøyt gjør og hvilke karrieremuligheter som finnes, gjennomfører også i år Apotekforeningen en rekrutteringskampanje for farmasiutdanning i Norge.

– For å få opp interessen rundt farmasifag sender vi ut brosjyrer til studieveiledere ved videregående skoler, vi mobiliserer farmasistudenter til å snakke om studiet og vi oppfordrer apotekansatte til å fortelle ungdom og foreldre om utdanningen og jobbmulighetene, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Han forteller at de i årets kampanje løfter frem tre farmasøyter som brenner for faget sitt.

Tilpasser medisiner til barn
En av dem er Rebwar Saleh. Med sin farmasøytiske kompetanse tilpasser han medisiner slik at de også kan fungere for barn. Et eksempel er medisiner som hjelper mot epilepsi.

– En type kapsel med epilepsimedisin inneholder store korn. Når den må gis gjennom en liten sonde tilpasset små barn, kan kornene tette sonden. Jeg kan derfor foreslå å blande medisinen ut i en bedre egnet væske eller bruke en kapsel med mindre korn, slik at sonden ikke tettes. Slik bruker jeg min kompetanse så barnet får i seg livsviktig medisin, sier Saleh.

Kjenner du en potensiell farmasøyt?
Legemidler er samfunnets viktigste tiltak for å behandle sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi i dag kurere sykdommer som tidligere var livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve et normalt liv. Ved å forstå hvordan legemidlene virker på kroppen kan farmasøyter være med på å utvikle og produsere nye legemidler som kan løse morgendagens sykdomsutfordringer.

– Det å se at du er til hjelp for pasienter gjør noe med deg, forteller Saleh.

Farmasiutdanningen passer for de som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet; de som har lyst til å hjelpe andre mennesker med riktig legemiddelbruk eller utvikle nye legemidler. Det er en stor fordel å ha interesse for realfag, men minst like viktig er at de evner å formidle kunnskapen sin til pasienter og helsepersonell.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring