Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Ny bransjeløsning: – Nå begynner vi med detaljene

Den nye bransjeløsningen inkluderer resepthåndtering, refusjon, rapportering og statistikk, informasjon og rådgivning, farmasøytiske tjenester og journalføring. Det er bestillingen når DIFA AS nå er i dialog med tre leverandører.


Vendil Åse
30. januar 2017

DIFA-anskaffelsesprosjektet: Representanter fra kjedene, Espire, DIFA AS og Apotekforeningen.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Tre leverandører konkurrerer nå videre om å levere nytt bransjesystem til apotekene. De tre er Capgemini, SopraSteria og Visma Retail. De er valgt ut fra en liste på tolv IT-leverandører som meldte sin interesse før jul.

– Dialogen med de tre leverandørene har begynt og vil pågå utover vinteren og våren. Sammen skal vi utvikle spesifikasjonene til den nye bransjeløsningen. Dette gir oss grunnlag for å beslutte hvilken av de tre kandidatene vi skal velge til å utvikle selve bransjesystemet for oss. Premissene er også at den nye leverandøren kjøper Espire, som i dag utvikler og drifter FarmaPro og Norsk Apoteknett. Vi planlegger å velge leverandør rett over sommeren, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen.

Apotekforeningen har fått i oppdrag fra sine medlemmer å anskaffe en ny, felles bransjeløsning. Etter en lang forankringsprosess er nå apotekbransjen enig og rammene for bestillingen er klar.

– Enkelt sagt skal den nye bransjeløsningen samle informasjon fra offentlige systemer og registre og gjøre denne tilgjengelig for apotekene. Rapportering fra apotekene til offentlige systemer skal også skje via den nye løsningen. Det kanskje viktigste elementet blir systemstøtte til legemiddelhåndteringen i apotek. Løsningen skal omfatte tre funksjonelle områder som i dag finnes i FarmaPro: Resepthåndtering, refusjon og rapportering. I tillegg skal det utvikles nye områder som det i dag finnes liten eller ingen systemstøtte for i apotekene: Informasjon og rådgivning, farmasøytiske tjenester, journalføring og forfalskningsdirektivet, sier Wistner.

– Apotekene skal etablere systemer for rapporter, faktura, økonomi, kasse, lagerstyring osv. Det er fortsatt ikke besluttet om vi skal lage et felles brukergrensesnitt i tilknytning til DIFA anskaffelsen, altså arbeidsflyt, skjermvisning o.l. Dette blir i så fall en opsjon som apotekene kan velge å benytte som et tillegg til selve DIFA bransjeløsningen.

Apotekforeningen har også på nyåret hatt møte med helsemyndighetene om den nye bransjesløsningen i apotek.

– Vi fortalte Direktoratet for e-helse at vi kommer til å realisere og finansiere bransjeløsningen i henhold til planen. Apotekforeningen er opptatt av at den nye bransjeløsningen skal kommunisere godt med nye, nasjonale e-helseløsninger som utvikles, som for eksempel felles legemiddelliste, nasjonal kjernejournal og «En innbygger, en journal». Vi har en god dialog med e-helsemyndighetene på dette området, men vårt tog går nå. Vår anskaffelse på DIFA gjennomføres som forutsatt med de prioriteringene vi gjør av funksjonalitet for bransjen, sier Wistner.

Figur 1
Slik skal det nye IT-systemet fungere. Apotekene utvikler sine egne systemer, som kan hente og sende informasjon via bransjesystemet. Apotekene trenger kun å koble seg på ett sted, men det er viktig at deres brikke passer med DIFA-systemet. Klikk her for å forstørre figuren under

Figur 1. (Illustrasjon: Vendil Åse)


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse