Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Pasienter har stort behov for inhalasjonsveiledning

I år har over 68 500 astma- og kolspasienter fått råd og hjelp med inhalasjonsteknikken sin på apoteket. Tall fra Apotekforeningen viser at kun en av tre har riktig teknikk. Det årlige nasjonale målet for denne tjenesten er 62 500 veiledninger.


Anders Dahl
12. desember 2019

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten får mulighet til å vise inhalasjonsteknikken sin til en farmasøyt.

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten får mulighet til å vise inhalasjonsteknikken sin til en farmasøyt.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten får mulighet til å vise inhalasjonsteknikken sin til en farmasøyt. Dersom det oppdages brukerfeil eller noe som kan forbedres, får de råd og veiledning. Riktig bruk av inhalatoren er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene.

– Antall pasienter som ønsker veiledning i apotek har vært økende den siste tiden. Det viser at behovet er stort, og kan bety at flere får en bedre hverdag til tross for at de har alvorlige sykdommer, sier Per Kristian Faksvåg, som er fagdirektør i Apotekforeningen.

Hva viser statistikken?
98 prosent av landets 960 apotek har gjennomført inhalasjonsveiledninger i år.

– Det er utrolig bra at nær sagt alle landets apotek har gjennomført Inhalasjonsveiledning, siden det faktisk er en pasientrettighet for de som bruker inhalasjonslegemidler. Her må vi si at bransjen leverer godt, sier Faksvåg.

Så langt i år har det blitt gjennomført 68 596 Inhalasjonsveiledninger mot 55 833 i 2018. Det er en oppgang på 12 763 antall veiledninger i forhold til fjoråret.

– Siden starten i 2016 har det vært en jevn oppgang av Inhalasjonsveiledning i apotek. Tjenesten utføres kun av sertifiserte farmasøyter som har gjennomført en særskilt opplæring, så det har tatt litt tid å få den implementert i alle apotek. For første gang har vi nådd myndighetenes mål for veiledningen. Det er fantastisk bra, sier Faksvåg, og legger til at totalt har nesten 210 000 pasienter mottatt tjenesten siden oppstart i mars 2016.

Ser vi på inndelingen av Inhalasjonsveiledninger etter kjønn for 2019, får vi en fordeling på 43 prosent kvinner og 57 prosent menn som har mottatt tjenesten i apotek. Gjennomsnittsalder er 53 år.

Setter pris på veiledningen
Effekten av Inhalasjonsveiledningen ble undersøkt i en studie (Ref) som viste at pasientene setter stor pris på tjenesten og at effekten av veiledningen holder seg.

– Pasienter som har brukt inhalasjonsmedisiner i flere år kan tro at de har riktig teknikk. Når de får den sjekket, så er det mange som blir overrasket over at de har gjort feil som kan føre til at de får dårligere effekt av medisinen sin. At to av tre trenger veiledning for å få til riktig bruk av sine inhalasjonsmedisiner viser at det er et stort behov for slike tjenester i apoteket, sier Faksvåg.

Ref: Ruud et al. Evaluation of a structured pharmacist-led inhalation technique assessment service for patients with asthma and COPD in Norwegian pharmacies. Patient Education and Counseling (2018).DOI: 10.1016/j.pec.2018.05.018Fakta om Inhalasjonsveiledning:

  • Totalt har 208 136 personer fått gratis inhalasjonsveiledning og demonstrasjon av riktig teknikk.
  • I år har apotekene gjennomført 68 596 Inhalasjonsveiledninger, som fordeler seg på 29 232 kvinner og 39 133 menn.
  • Inhalasjonsveiledning er en standardisert farmasøytisk rådgivningstjeneste i apotek til brukere av inhalasjonsmedisiner.
  • Formålet med Inhalasjonsveiledning er at pasienten skal vite hvordan og når de skal bruke sin inhalasjonsmedisin for å forebygge feil bruk og sikre bedre etterlevelse av behandlingen som legen har forskrevet.
  • I tillegg til å vurdere og veilede i riktig teknikk, informere tjenestefarmasøyten om når medisinen skal tas, hvordan pasienten kan sjekke om inhalatoren er tom og hvordan den bør oppbevares og rengjøres.
  • I 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet fem millioner kroner til en prøveordning med inhalasjonsveiledning til pasienter med astma eller kols. Bevilgningen er videreført også i årene etter.

TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring