Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Staten avvikler fraktrefusjonsordningen fra 1. januar

Helse- og omsorgsdepartementet avvikler ordningen med 50 prosent refusjon av utgiftene til frakt av legemidler fra 1. januar.


Vendil Åse
2. januar 2017

Apotektekniker Vivian Haugen ved Apotek 1 Mynten sendte i 2013 ut legemidler til 4 medisinutsalg og 15 ulike kommisjonærer i Kongsberg-området. Nå avvikler departementet ordningen med 50 prosent refusjon av frakten.

Vivian Haugen ved Apotek 1 Mynten sendte i 2013 ut legemidler til 4 medisinutsalg og 15 kommisjonærer i Kongsberg-området. Nå avvikler staten fraktrefusjonsordningen.

Audun Hasvik/Apotekforeningens tidsskrift 02|2013

Vis Skjul bildetekst

Bakgrunnen for bortfallet av fraktrefusjonsordningen er at det er åpnet for salg av reseptpliktige legemidler gjennom nettapotek.
 
Noen få pasientgrupper får dekket 100 prosent av forsendelseskostandene for de legemidlene de bruker. 100-prosent-ordningen gjelder for frakt av legemidler mot allmenfarlige, smittsomme sykdommer, immunsvikt, cystisk fibrose og faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom. Det gjøres ingen endringer i fraktrefusjonsordningen for disse pasientene.

Les mer hos Legemiddelverket.


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse