Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Vil måle kvalitet med nytt bransjesystem

Å dokumentere høy kvalitet i apotekene er viktig for å opprettholde tillit i befolkningen. Apotekbransjen har derfor vedtatt nye retningslinjer for å måle og følge opp kvalitet i apotek.


Martin Grevstad
16. desember 2016

Målet er at kvalitetsindikatorene primært skal kunne innhentes med automatisk uttrekk og i minst mulig grad belaste apotekene med merarbeid. Foto: illustrasjon

Vis Skjul bildetekst

– Kvalitetsindikatorer er viktig for å følge med på kvaliteten i apotekbransjen. Det finnes noen bestemte krav og bransjestandarder som alle apotek må forholde seg til, og disse angir hva bransjen selv mener er et akseptabelt nivå. Kvalitetsindikatorer skal måle om denne standarden blir oppfylt, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.

Apotekbransjen innførte i 2013 feilekspedisjoner som første kvalitetsindikator. Nå ønsker man å utvikle nye kvalitetsindikatorer. Styrende for dette arbeidet er at indikatorene skal ha en verdi for pasient/kunde.

– En kvalitetsindikator skal belyse områder hvor det er viktig å opprettholde eller forbedre kvaliteten.  Den skal kunne påvirkes av de som jobber i apotek, måles med eksisterende data og ha et måltall, forteller Faksvåg.

LES OGSÅ: En samlet apotekbransje skal anskaffe nytt IT-system

Av mulige nye kvalitetsindikatorer nevner Faksvåg leveringsgrad, gjennomføringen av inhalasjonsveiledninger og intervensjoner som gjøres i apotek som mest aktuelle.

Skal ikke belaste apotekene
I følge fagdirektøren skal man bruke tekniske verktøy som kvalitetssystemer, svarlenker og/eller FarmaPro når det utvikles nye kvalitetsindikatorer.

– Målet er at kvalitetsindikatorene primært skal kunne innhentes med automatisk uttrekk og i minst mulig grad belaste apotekene med merarbeid, sier Faksvåg.

Faksvåg forteller at det kan være utfordrende å måle kvalitet, men understreker hvor viktig det er for å kunne arbeide med kvalitetsforbedring på tvers av bransjen, og for å dokumentere at apotekbransjen oppfyller sitt samfunnsoppdrag.

– Ved å få en oversikt over nivået i bransjen som helhet kan hver enkelt aktør sammenligne med egne tall. Resultatet av målingene skal først og fremst brukes som ledd i apotekbransjens interne kvalitetsforbedrende arbeid, men kan også brukes for å dokumentere kvaliteten i dialog med myndigheter og publikum, sier han.

Må ha systemstøtte i nytt bransjesystem
På grunn av overgangen fra FarmaPro til et nytt digitalt bransjesystem, vil flere av kvalitetsindikatorene det i dag jobbes med, ikke kunne realiseres før nytt bransjesystem er på plass.

– Å opprettholde apotekenes tillit i befolkningen er et grunnleggende mål når kvaliteten skal måles. Det er derfor ikke noe mål om å ha flest mulige kvalitetsindikatorer, men å ha de riktige og viktige, sier Faksvåg. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse