Gå til innholdet
Forskning

Hvordan kan farmasøyter og leger samarbeide bedre?

Det er et av spørsmålene stipendiat og farmasøyt Hilde Rakvaag ønsker å se nærmere på i sin doktorgradsavhandling. Nye apotektjenester og myndighetenes kartlegging har gjort problemstillingen hennes enda mer aktuell.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
28. november 2019

– Jeg ønsket å dykke ned i forholdet mellom leger og farmasøyt, jeg ville avdekke faktorer som leder til gode samarbeid og identifisere eventuelle hindringer for samarbeid, sier Hilde Rakvaag, doktorgradsstipendiat ved UiB.

– Jeg ønsket å dykke ned i forholdet mellom leger og farmasøyt, jeg ville avdekke faktorer som leder til gode samarbeid og identifisere eventuelle hindringer for samarbeid, sier Hilde Rakvaag, doktorgradsstipendiat ved UiB.

Shutterstock/Hilde Rakvaag

Vis Skjul bildetekst

– Jeg ønsket å dykke ned i forholdet mellom leger og farmasøyt, jeg ville avdekke faktorer som leder til gode samarbeid og identifisere eventuelle hindringer for samarbeid. Og jeg ville høre hva leger og farmasøyter mener om hverandres roller, sier Hilde Rakvaag, doktorgradsstipendiat ved institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Rakvaag har ti års erfaring som apotekfarmasøyt, og har en master i farmasi fra Universitetet i Tromsø. Hun forteller at tidligere forskningsstudier har fokusert på kvantitative årsaker til dårlig samarbeid som for eksempel mangel på tid, penger og felles IT-løsninger.

– De kvantitative faktorene er viktige de også, men jeg ønsket å fokusere på relasjonen mellom dem. Kvalitative faktorer kan også være avgjørende, sier hun.

Tidsriktig tema
Hovedmålet med studien er å finne ut hvordan farmasøyter og leger kan samarbeide bedre, og spesielt utforske det mellommenneskelige aspektet ved eksisterende samarbeid mellom apotekfarmasøyter og leger.

– Sett fra et politisk ståsted er det et økt fokus på samarbeid mellom helsepersonell nå. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig bedt Helsedirektoratet om å kartlegge lokalt samarbeid mellom fastleger og apotekfarmasøyter, sier Rakvaag.

– I tillegg er vi inne i en ny tid med apotektjenester. For å få optimalt utbytte av de ulike tjenestene er det viktig å ha gode relasjoner til leger. Man kan gjøre mye i apotek, men det er viktig å få med legen, sier Rakvaag.

Forskjell på farmasøyter og leger
Doktorgradsstipendiaten er akkurat ferdig med datainnsamling og selv om resultatene ikke er helt klare har hun gjort seg opp noen tanker.

– Mitt inntrykk er at farmasøytene er veldig opptatt av å få til et bedre samarbeid med legene. Dette er noe de har tenkt på før samtalene. De er også veldig motiverte til å få til mer samarbeid med legene. Det at de er villige til å stille opp til gruppeintervjuer på fritiden sin viser også et stort engasjement, sier Rakvaag.

Totalt har Rakvaag gjennomført seks fokusgrupper, tre med farmasøyter og tre med leger. Alle deltakerne er yrkesaktive. Alle farmasøytene har erfaring fra primærapotek, og de fordeler seg på de ulike apotekkjedene. 

Når det gjelder legenes erfaringer og tanker om samarbeid er de litt annerledes enn farmasøytenes mener Rakvaag.  

– Mitt inntrykk er at legene rett og slett ikke tenker så mye på farmasøytene, men når vi begynner å snakke om dette, vil de vite mer om farmasøyter. Det er mer individuelle variasjoner blant legene  når det kommer til deres kjennskap til farmasøyter. Noen er mer opplyste enn andre, hos farmasøytene er det likere kunnskapsnivå, sier hun og fortsetter.

– Det er jo helt naturlig. For farmasøytene er legen veldig viktig, alt de forholder seg til i resepturen har vært innom legen. For legen er det ikke slik. De driver med veldig mye mer enn å skrive ut resepter og forholder seg til flere andre typer helsepersonell, avslutter hun.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring