Gå til innholdet
Forskning

Kliniske farmasøyter reduserer antall dødsfall

Når et tverrfaglig team på sykehuset utvides med en klinisk farmasøyt og arbeidsmetoden IMM, reduseres dødsfall etter utskrivning med en tredjedel. Det skriver Universitetet i Oslo.


Vendil Åse
28. januar 2021

– Vi kjenner til at kvardagen på eit sjukehus ofte er travel, og både legar og sjukepleiarar har mange oppgåver knytte til kvar pasient. Farmasøyten kan derimot tillata seg eit snevrare fokus på berre medisinane, sier Marianne Lea ved UiO..

– Vi kjenner til at kvardagen på eit sjukehus ofte er travel, og både legar og sjukepleiarar har mange oppgåver knytte til kvar pasient. Farmasøyten kan derimot tillata seg eit snevrare fokus på berre medisinane, sier Marianne Lea ved UiO..

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

En ny studie viser at etter utskriving fra sykehus var det 34 prosent færre dødsfall blant pasientene som fikk IMM sammenlignet med kontrollgruppa.

 – Arbeidet vert ekstra meiningsfullt når vi kan dokumentera umedelbar og konkret effekt på folk som eg har snakka med, kjenner namnet på og har teke i handa. Ja, det er fint, sier Marianne Lea, postdoktor ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO) til titan.uio.no.

Lea har forsket på innlagte pasienter på Indremedisinsk sengepost ved Oslo universitetssjukehus, Ullevål. Pasientene som ble inkludert i studien var akutt innlagt, multisyke og brukte minst fire ulike legemidler. Pasientene ble delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk oppfølging med et tverrfaglige team der en farmasøyt benyttet arbeidsmetoden IMM (Integrated Medicines Management). Den andre fikk ikke oppfølging med en farmasøyt. IMM-metoden innebærer legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og pasientopplæring.

Lea forteller til Titan at hun ikke mener at dette kun skyldes farmasøyten alene, men at farmasøyten med sin kompetanse er et tilskudd til det tverrfaglige teamet som arbeider på sykehuset.

– Men vi kjenner jo til at kvardagen på eit sjukehus ofte er travel, og både legar og sjukepleiarar har mange oppgåver knytte til kvar pasient. Farmasøyten kan derimot tillata seg eit snevrare fokus på berre medisinane, sier Lea.

Les hele artikkelen her: Farmasøytens fokus kan redda liv

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring