Gå til innholdet
Forskning

Kvinner med svangerskapskvalme får hjelp av app

80 prosent av alle gravide opplever svangerskapskvalme, og mange føler at deres livskvalitet i denne perioden blir betydelig redusert. Nå kan de få hjelp av en ny app, som tar problemet på alvor.


Anders Dahl
11. mars 2020

På «Åpen dag» ved Universitetet i Oslo fortalte Maria Bich-Thuy Truong om appen «MinSafeStart», som skal hjelpe gravide med svangerskapskvalme.

På «Åpen dag» ved Universitetet i Oslo fortalte Maria Bich-Thuy Truong om appen «MinSafeStart», som skal hjelpe gravide med svangerskapskvalme.

Vis Skjul bildetekst

– Svangerskapskvalme er en av de de vanligste grunnene for sykefravær blant gravide kvinner. Selv mild kvalme kan ha stor betydning for kvinners livskvalitet, forhold til partner og villighet til å bli gravid igjen. Nå kan de som opplever dette problemet få hjelp av appen «MinSafeStart», som et verktøy i samtaler med helsevesenet, sa Maria Bich-Thuy Truong i foredraget sitt på «Åpen dag» ved Universitetet i Oslo. 

Unik app for svangerskapskvalme 

Forskningsgruppen hennes har i samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) vært med på å lage appen «MinSafeStart», som bygger på tilbakemeldingene fra gravide kvinner som opplevde svangerskapskvalme da de var gravide. 
 

– Det som overrasket oss mest under intervjuene var at flere kvinner med sterk svangerskapskvalme ikke følte at de fikk støtte fra legen sin eller annet helsepersonell da de fortalte om problemene med kvalme. Holdningen som møtte dem var at dette er vanlig for alle gravide. Det var liten forståelse for at graden av kvalme kunne variere fra person til person, sa Truong.
 

I samtalene med kvinnene kom det også frem at mange av dem ikke ønsket å bli gravide på nytt. 


– Av de med alvorlig svangerskapskvalme, sa hele 30 prosent at de ikke ville ha flere barn, fordi at de ikke orket å gå igjennom et nytt svangerskap med så mye kvalme, sa Truong.
 


Som mange andre apper om svangerskap inneholder appen «
MinSafeStart» informasjon om svangerskapsforløpet og utviklingen av barnet i mors mage. Det som er spesielt med denne appen er at man underveis kan følge nøye med på utviklingen av svangerskapskvalme, også i forhold til gjennomsnittet for kvalme blant andre gravide kvinner.
 


– Jo høyere grafen din er, jo kvalmere er du. Denne informasjonen kan gravide fremlegge for legen eller annet helsepersonell når man søker hjelp, sa Truong. 
 


Det foregår per tid et forskningsprosjekt hvor effekten av appen undersøkes. Alle gravide som opplever svangerskapskvalme inviteres til å delta i studien. Mer informasjon om prosjektet finnes her: 
www.mn.uio.no/minsafestart  


Appen inngår i forskningsprosjektet «
SafeStart»
 

Innsamlede data inngår i et forskningsprosjekt som undersøker effekten av samtaler med farmasøyt om egenomsorg i starten av et svangerskap ved Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet som kalles «SafeStart» ser på trygg medisinbruk, svangerskapskvalme og egenomsorg hos gravide. 


Prosjektet er også en del av doktorgrads-oppgaven til Truong fra Farmasøytisk institutt, hvor hennes oppgave har vært å undersøke farmasøytsamtalene i prosjektet. Hun fortalte at mange gravide, spesielt tidlig i svangerskapet, ikke får dekket sitt informasjonsbehov. 
 


– Siden de fleste ikke kommer til svangerskapskontroll før sent i første trimester, søker mange gravide med svangerskapskvalme etter informasjon på google. Da kan de finne feilaktig informasjon, som gjør at de kanskje ender opp med å bli mer bekymret enn de var i utgangspunktet, sa Truong.
 

 
I «SafeStart» har de sett på om en samtale med farmasøyter tidlig i svangerskapet kan bidra til bedre forståelse og dermed behandling av svangerskapsrelaterte plager. I prosjektet har de gravide deltakerne blitt delt opp i to grupper: En som mottok en samtale med farmasøyter så tidlig som mulig i svangerskapet, og en annen som følger vanlig svangerskapsomsorg. Den delen av prosjektet som undersøker effekten av farmasøytsamtalen har blitt avsluttet og nå gjenstår det å strukturere og analysere dataene, men alt nå mener Truong at hun kan se en tendens. 


– De 15 farmasøytene som deltok i studien er veldig positive, og har fortalt oss at de føler at rådene de ga bidro til å utgjøre en forskjell for de gravide. Det synes vi er veldig bra, sa Truong.
 


Det er likevel først etter å ha fulgt deltakerne gjennom og i etterkant av svangerskapet, at 
de kan si noe om effekten av farmasøytsamtalene.  


– 
Vi skal snart starte å analysere dataene som er samlet inn, og håper på å publisere svarene i løpet av året, avsluttet Truong. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring