Gå til innholdet
Forskning

Vi har høyere kolesterol og er litt fetere enn vi burde være

Nordmenns kolesterolnivå og kroppsmasseindeks ligger litt over det optimale nivået. Over halvparten har aldri målt kolesterol eller blodsukker, viser en masteroppgave med data hentet fra studier i apotek.


Vendil Åse
22. august 2019

Nesten halvparten av utvalget oppgir at de aldri har målt totalkolesterol eller blodsukker tidligere, viser en ny studie. (Illustrasjon Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Hjerte- og karsykdommer er en dominerende årsak til død og en byrde for helsevesenet. Oversikt over helsetilstanden i befolkningen er viktig for å bedre folkehelsen, skriver Anna Lillehammer Bakka i masteroppgaven «Regionale skilnader i totalkolesterol, kroppsmasseindeks og måling av risikofaktorar» ved Universitetet i Oslo.

Tendensene fra 1990-tallet gjelder i dag også
Målet med oppgaven var å undersøke om det var forskjeller i totalkolesterol, kroppsmasseindeks og tidligere målinger av totalkolesterol, blodsukker, blodtrykk, røyking og fysisk aktivitet mellom fem regioner i Norge. Bakka fant at tendensene fra helseundersøkelsene på 1990-tallet ser ut til å være gjeldende i dag også.

– Denne tverrsnittstudien viser at både totalkolesterol og kroppsmasseindeks ligger over optimale nivåer i alle norske regioner, skriver hun.

Nesten halvparten av utvalget oppgir at de aldri har målt totalkolesterol eller blodsukker tidligere. Bakka fant også ut at det er varierende regionale forskjeller i grad av måling av risikofaktorer.

– Det er mer sannsynlig at totalkolesterolet blir målt på Østlandet enn i Trøndelag, skriver Bakka.

Anbefaler en årlig hjerteuke i apotek
Masteroppgaven tar utgangspunkt i tall fra to landsdekkende tverrsnittstudier på kardiovaskulære risikofaktorer i apotek i 2012 og 2014, gjennomført av Karianne Svendsen og hennes medarbeidere i forbindelse med en doktorgrad i ernæring ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Karianne Svendsen undersøkte i sin doktorgrad effekten av å måle kolesterol, blodtrykk og blodsukker i apotek.

– Over 10 prosent har for høyt kolesterol uten å vite om det. Hvis alle hadde fått tilbud om å måle kolesterolet sitt på apoteket kunne vi trolig fått en mer bevisst og friskere befolkning, sa hun til apotek.no.

Svendsen ønsker seg en årlig hjerteuke i apotek.

– På den måten kunne vi øke sjansen for at folk flest fikk målt verdiene sine, samtidig som de med høye verdier kan følge opp verdiene sine. Det ville også gitt oss en anledning til å minne folk på hjertehelsen sin en gang i året, sier Svendsen, som skryter av apotek som arena for forskning.

Apotek en arena for å måle kolesterol
På tross av betydelig nedgang i dødelighet og nye tilfeller av hjerte- og karsykdom blant befolkningen over 45 år i Norge de siste tiårene, er hjerte- og karsykdom fremdeles et stort helseproblem. Mange lever med symptomer på eller har hjerte- og karsykdom, og helsevesenet bruker store ressurser til både diagnostisering, behandling og oppfølging, skriver Bakka.

– Med en stadig økende befolkning, er det å forvente ytterligere økt ressursbruk og flere utgifter innen helsesektoren de kommende årene. Det er ingen garanti for at helsevesenet har kapasitet til å ta imot økte legevisitter, og det er foreslått at apotekpersonell kan operere som en del av primærhelsetjenesten argumentert med tilgjengelighet til apotek. I Norge har apotek vist seg å fungere som egen arena for screening ved å tiltrekke seg et stort utvalg av befolkningen på tvers av utdanningsnivå, skriver Bakka.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring