Gå til innholdet
Fra utlandet

Australia: Farmasøyter skal fornye resepter og justere dosering

I Victoria i Australia starter nå et prøveprosjekt med tettere samarbeid mellom fastleger og farmasøyter for å gi kroniske pasienter et bedre helsetilbud. Målet er å lette på trykket i helsevesenet. Tiltaket får støtte fra den australske legeforeningen.


Vendil Åse
3. februar 2017

I Australia skal farmasøyter og allmennleger samarbeide om kronisk syke pasienter og hjelpe dem håndtere egen sykdom og medisinering mer effektivt.

I Australia skal farmasøyter og allmennleger samarbeide om kronisk syke pasienter og hjelpe dem håndtere egen sykdom og medisinering mer effektivt. (Illustrasjonsfoto Melbourne, Australia)

Vis Skjul bildetekst

I løpet av de 18 månedene prøveprosjektet varer skal farmasøyter og allmennleger samarbeide om kronisk syke pasienter og hjelpe dem håndtere egen sykdom og medisinering mer effektivt. Fastlegen skal utarbeide en helseplan. Farmasøytene skal overvåke dosering, foreta dosejusteringer, monitorere mulig interaksjoner og kommunisere med legen for å løse ulike problemer knyttet til pasientens sykdom og legemiddelbruk. Et mål med piloten er også å se hvilken samarbeidsform mellom fastlege, farmasøyt og kronisk pasient som fungerer best.

Mange leger har uttalt seg svært kritiske til prosjektet på nettet, med utrykk som «en spiker i kista» for fastleger og «ren galskap». Den australske Legeforeningen uttaler derimot at selv om prosjektet kan virke «kontroversielt på mange måter», handler det faktisk om å støtte opp om fastlegens behandlingsplan ved å involvere farmasøyter i et primærhelsetjenesteteam.

– Vi er alltid glade for å se at kronisk sykdom håndteres godt, og at regjeringen stiller seg bak samarbeidsprogrammer som gir pasientene et bedre tilbud. Hvorfor skulle vi argumentere mot det? sier president og lege Lorraine Baker i Australian Medical Association Victoria.
 


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse