Gå til innholdet
Fra utlandet

Europeiske farmasøyter avlaster et presset helsevesen

Under pandemien har farmasøyter over hele Europa jobbet hardt for at kundene deres skal ha tilgang til legemidler, samt gitt informasjon og råd om behandling av sykdommer og plager. Dette har avlastet et presset helsevesen, som har måtte fokusere på Covid-19.


Anders Dahl
25. mai 2020

Under Covid-19 har farmasøyter over hele Europa jobbet hardt for at kundene deres skal ha tilgang til rett legemidler.

Under Covid-19 har farmasøyter over hele Europa jobbet hardt for at kundene deres skal ha tilgang til rett legemidler.

Vis Skjul bildetekst

Etter anbefalinger fra WHO Europa og OECD har mange europeiske land innført endringer i lovgivningen sin for å utvide farmasøyters rolle. Flere steder fornyer nå farmasøyter resepter for kroniske legemidler, og distribuere enkelte sykehusmedisiner til pasienter som trenger dem. Noen land har også bevilget ekstra midler for å styrke farmasøytenes viktige arbeid.  

Vi anbefaler på det sterkeste at helsemyndighetene rundt i Europa benytter seg av farmasøytene og deres kunnskap under 
pandemien. Samtidig oppfordrer vi myndighetene til å gi apotekene tilstrekkelig støtte til å utføre dette arbeidet, sier Duarte Santos, som er president i den europeiske apotekforeningen PGEU. 

Han legger til at mange europeiske farmasøyter nå også hjelper til med å distribuere sertifisert verneutstyr, informere om riktig bruk av 
utstyret og andre hygienetiltak, for å forhindre spredning av viruset. 

Det er veldig viktig at farmasøyter over hele Europa fortsetter å hjelpe 
innbyggere og helsevesen etter hvert som Covid-19-pandemien utvikler seg, sier Santos. 

Apotekforeningen 
i Norge er enig i at farmasøytene spiller en viktig rolle under pandemien. 

– 
I krisetidene har også de norske apotekene vist hva de betyr for befolkningen og helsevesenet. De konkurrerer fortsatt, men samarbeider tett når det er nødvendig. Sammen har de lagt planer for hvordan de kan sikre god apotekdekning og tilgang på personell. Og sammen har de startet arbeidet med å sikre beredskapslagre og tilgang til kritiske legemidler, sier Per T. Lund, adm. direktør i Apotekforeningen. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring