Gå til innholdet
Fra utlandet

Internasjonal rapport: Apotekenes rolle i helsetjenesten blir viktigere

Trenden går i retning av at egenomsorg blir viktigere for pasientene. Apotekene tildeles en stadig større rolle på dette feltet.


Vendil Åse
28. april 2017

Hjelp til god egenomsorg i apotek gir pasientene økt selvtillit og at det gjør livet til mange pasienter litt enklere, viser en ny rapport.

Hjelp til god egenomsorg i apotek gir pasientene økt selvtillit og at det gjør livet til mange pasienter litt enklere, viser en ny rapport.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det er konklusjonen i en ny rapport fra FIP, International Pharmaceutical Federation, som ble publisert denne uken: «Pharmacy as a gateway to care: Helping people towards better health».

Apotekansatte har alltid bidratt med helsehjelp, gjennom å gi råd, veilede i riktig legemiddelbruk og ved behov henvise pasienter videre til andre helseprofesjoner. I mange land blir nå apotek mer integrert i det offentlige helsetilbudet og flere tjenester i apotek får offentlig støtte. Rapporten har også sett på hvilke økonomiske besparelser tjenester i apotek gir.

– Samarbeid mellom pasient og farmasøyter gir utvilsomt besparelser for helsetjenesten. Myndighetene bør anerkjenne viktigheten av god egenomsorg og farmasøytenes rolle i å hjelpe pasientenes til et bedre liv, sier en av forfatterne av rapporten.

– Et bærekraftig helsevesen vil kreve optimal utnyttelse av alle helseprofesjoner, og det kommer til å bli mer aktuelt å bruke farmasøyter i apotek til å sikre og legge til rette for egenomsorg, heter det i rapporten.

Rapporten peker også på at i tillegg til bedre helse og økonomiske innsparinger, gir hjelp til god egenomsorg i apotek flere positive effekter for pasientene - som økt selvtillit og at det gjør livet til mange pasienter litt enklere.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse