Gå til innholdet
Fra utlandet

Over 1 million franskmenn har vaksinert seg på apoteket

I år kan franskmenn i risikogruppen ta influensavaksine på apotek i hele Frankrike. Svært mange har valgt å benytte seg av tilbudet.


Vendil Åse
9. desember 2019

I Frankrike blir hvert år 2 til 6 millioner rammet av influensa. (Shutterstock)

I Frankrike blir hvert år 2 til 6 millioner rammet av influensa. (Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Etter et toårig fransk prøveprosjekt med å sette influensavaksinasjon på apotek i fire regioner har nå tjenesten blitt utbredt til hele landet. Det er personer i risikogruppen som får satt vaksine på apoteket: personer over 65, personer som lider av en kronisk sykdom eller alvorlig fedme og gravide. Dette utgjør mer enn 13 millioner mennesker i Frankrike, ifølge landets helsemyndigheter.

De som er i risikogruppen bruker helseforsikringskupongen sin som bevis for at de er i målgruppen, og kan velge å bli vaksinert av lege, sykepleier, jordmor eller farmasøyt. Alle farmasøyter i Frankrike kan sette influensavaksine så lenge de har utført nødvendig sertifisering.

– Forebygging av influensa er alles oppgave, både leger, sykepleiere og nå farmasøyter. Jeg er veldig stolt over at kollegene mine har tatt fatt på dette nye folkehelseoppdraget. Målet er å øke vaksinasjonsdekningen i Frankrike, og dermed også redusere antall dødsfall, sier Philippe Besset, president i foreningen for franske farmasøyter.

I Frankrike blir hvert år 2 til 6 millioner rammet av influensa. Dette fører til titusenvis av besøk hos legevakten og rundt 10.000 dødsfall.

I Norge har 600 apotek tilbud om å sette influensavaksine, og i underkant av 30 000 nordmenn har valgt å sette influensavaksine i apotek hittil i år.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder i apotek i New Zealand
450 apotek over hele New Zealand har fått i oppdrag å vaksinere personer over 16 år mot meslinger, kusma og røde hunder. Landets regjering ser på apotekfarmasøyter som viktige bidragsytere for å kontrollere det nåværende meslingutbruddet. Farmasøytene som setter vaksinene er utdannet som vaksinatører.

– Det er viktig at farmasøyter og lokale helsesentre jobber sammen for å øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. At farmasøyter i apotek nå også vaksinerer er et ekstra verktøy i denne kampen. Vi tror for eksempel dette kan gjøre det lettere for unge mennesker å ta vaksinene, sier Julie Anne Genter, assisterende helseminister i Frankrike.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring