Gå til innholdet
Fra utlandet

Sverige: Stadig flere eldre bruker flere enn ti legemidler

Hver tiende svenske over 75 år bruker flere enn ti legemidler samtidig, viser en ny svensk undersøkelse.


Vendil Åse
26. januar 2017

Det fremgår av en ny rapport som svenske Socialstyrelsen nylig la frem. Landsgjennomsnittet viser at 10,7 prosent av alle over 75 år får flere enn ti legemidler. Det er en økning fra i underkant av 9 prosent fra 2005. Det skriver LäkemedelsVärlden.

Samtidig bruk av ti eller flere legemidler er en velkjent risiko for helseskader og sykehusinnleggelser. Pasienter som tar flere enn seks legemidler om dagen har 48 prosent større sannsynlighet for bivirkninger enn pasienter med fem eller færre legemidler, står det i en tidligere rapport fra Socialstyrelsen. 

Polyfarmasi er en faktor som helsemyndighetene i Sverige blant annet bruker som en indikator på god legemiddelterapi blant eldre, skriver LäkemedelsVärlden. Myndighetene mener forekomsten av polyfarmasi kan si noe om hvor godt helsevesenet fungerer med legemiddelgjennomganger, pasientsikkerhetsarbeid, informasjon til pasienter og oppfølging av behandlinger.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse