Gå til innholdet
Fra utlandet

USA: Forhold i industrien er årsak til legemiddelmangel

Det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) peker på økonomiske forhold i legemiddelmarkedet, når de skal forklare de grunnleggende årsakene til legemiddelmangel.


Jostein Soldal
7. november 2019

De kliniske og økonomiske effektene av legemiddelmangel er store, slår FDA fast.

De kliniske og økonomiske effektene av legemiddelmangel er store, slår FDA fast.

Vis Skjul bildetekst

Mangel på vanlige legemidler har blitt et stort problem også i USA. Derfor har FDA gjort en analyse av rotårsakene til at manglene oppstår, og foreslått tiltak som kan bøte på problemene.

FDA peker på tre hovedårsaker til legemiddelmangel:

  • Mangel på insentiver til å produsere legemidler med lav pris som har vært lenge på markedet.
  • Manglende anerkjennelse og belønning for å utvikle avanserte kvalitetssystemer i produksjonen.
  • Logistiske og regulatoriske utfordringer som gjør det vanskelig å reetablere stabile leveranser etter legemiddelmangel.

I sin gjennomgang av legemiddelmangler de siste årene, finner de at det først og fremt er eldre legemidler med lav pris som mangler.

«Informasjon fra helsetjenesten, pasienter og forskning tyder på at de kliniske og økonomiske effektene av legemiddelmangel er store», skriver FDA i sin rapport. De peker på at det er behov for mer kunnskap om hvor stort omfanget er.

De mener det er behov for bedre data og kunnskap om omfanget av mangelsituasjoner, og større åpenhet i anbudskonkurranser.

Videre peker FDA på at det bør lages et belønningssystem som gir insentiver til å utvikle bedre og mer avanserte kvalitetssystemer i produksjonsleddene. Det må også etableres systemer som motvirker at kontrakter og anbud bidrar til en spiral som driver prisene til bunns.

Myndighetene i Norge bommer
– Det er interessant å se at utfordringene på mange måter er de samme i et kjempemarked som det amerikanske, som i lille Norge. Det understreker også at legemiddelmangel er et globalt problem, med utspring i leverandørindustrien. FDA peker på flere viktige årsaker til legemiddelmangel, selv om forholden er ulike i USA og Norge, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Han mener det er tankekors at myndighetene i Norge utelukkende ser etter tiltak rettet mot grossister og apotek, når det så åpenbart er forhold i legemiddelindustrien som skaper problemene. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring