Gå til innholdet
Fra utlandet

Wales: Oppfølging i apotek reduserer reinnleggelse på sykehus

Mange legemiddelfeil oppstår ved overføring mellom omsorgsnivå eller ved utskriving fra sykehus. I Wales får pasienter som blir skrevet ut fra sykehus ekstra oppfølging i apotek. Det reduserte antall reinnleggelser.


Hilde Ariansen
17. februar 2020

 I Wales har det siden 2011 vært mulig for pasienter å få såkalt «Discharge medicines review» (DMR) på sitt lokale apotek.

I Wales har det siden 2011 vært mulig for pasienter å få såkalt «Discharge medicines review» (DMR) på sitt lokale apotek. (Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Mange studier har vist at oppfølging av farmasøyt på apotek etter utskrivelse fra sykehus kan redusere slike feil. I Wales har det siden 2011 vært mulig for pasienter å få såkalt «Discharge medicines review» (DMR) på sitt lokale apotek. En viktig forutsetning for tjenesten er at apotekene får tilgang til nødvendige utskrivningsnotat og medisinliste fra sykehuset. Dette gjøres gjennom bruk av online portaler mellom sykehus og apotek.

Tjenesten går ut på at farmasøyten sjekker at det er samsvar mellom reseptene som foreligger og de endringer som er anbefalt eller initiert på sykehuset. I tillegg gjennomføres det samtale med pasient for å øke etterlevelsen og motivasjonen for behandlingen, samt løse eventuelle legemiddelrelaterte problemer

Sparer tre ganger kostnadene av tjenesten
Henvisning til DMR fra sykehus til apotek og dokumentasjonen fra gjennomføringen av tjenesten skjer elektronisk via portalløsningene. Nå har forskere i Wales for første gang linket data fra sykehus og apotek for å undersøke hva slags sammenheng det er mellom gjennomføring av DMR og reinnleggelser på sykehus. Alle pasienter i Wales som ble henvist av sykehuspersonale til DMR på apotek i perioden februar 2017 til april 2018 var med i studien(n=1923). Dataene ble pseudonymisert og resultatene nylig presentert i BMJ Open.

Resultatene viste at i overkant av 40 prosent av pasienter som hadde fått gjennomført DMR ble reinnlagt på sykehus innen 90 dager, sammenlignet med i underkant av 60 prosent av de som ikke hadde fått DMR. Det var altså en stor reduksjon i antallet reinnleggelser for pasienter som hadde fått DMR på apotek. Når forskerne så på andre variabler, som kjønn, alder, sosial status osv, så var det den viktigste faktoren hvorvidt pasienten hadde blitt reinnlagt eller ikke om pasienten hadde mottatt DMR eller ikke.

Evaluering av ordningen med DMR har i en annen studie vist at ved å bruke apoteket til å gjennomføre DMR sparte det offentlige inn tre ganger det det kostet å ha tjenesten.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring