Gå til innholdet
Helsepolitikk

Ønsker å utvide Medisinstart til flere pasientgrupper

En evaluering av Medisinstart forteller om fornøyde pasienter, og flere pasientforeninger gir positive tilbakemeldinger. Nå ønsker apotekene å utvide tilbudet til pasienter som får diabetes type 2.


Jostein Soldal
25. juni 2020

Pasientenes legemiddelrelaterte bekymring var mindre etter oppfølgingssamtalene.

Pasientenes legemiddelrelaterte bekymring var mindre etter oppfølgingssamtalene.

Vis Skjul bildetekst

Forskning viser at mange pasienter får legemiddelrelaterte problemer, og at de ikke følger opp behandlingen slik legen har anbefalt. Apotektjenesten Medisinstart skal avhjelpe disse problemene for hjerte- og karpasienter.

Apotekforeningen har fått Apokus til å gjennomføre en evaluering av Medisinstart. Evalueringen viser at de 51 pasientene som har svart på undersøkelsen er svært tilfredse med tjenesten. Den viser også at tjenesten er tilgjengelig i apotek over hele landet.

Apotekfarmasøytene er veldig fornøyd med den obligatoriske opplæringen som kreves for å gjennomføre tjenesten. Pasientene var meget godt fornøyd med samtalene. Pasientenes legemiddelrelaterte bekymring var mindre etter oppfølgingssamtalene, sammenlignet med før første samtale. Pasientene rapporterte i større grad at de visste det de trengte om det nye legemidlet etter å ha fått oppfølgingssamtaler.

Vil gi tilbud til diabetespasienter
– Apotekforeningen mener det er på tide at Medisinstart blir et permanent, offentlig finansiert tilbud, etter tre år med prøvedrift. Det har vi formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet.  Vi ønsker dessuten at tjenesten blir utvidet til å omfatte flere grupper med kroniske sykdommer, i første omgang pasienter med diabetes type 2, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I England og Danmark finansieres oppstartsveiledning for alle pasienter som starter ny legemiddelbehandling for en kronisk sykdom dersom de har behov.

Apotekforeningen har hatt møter med Astma- og allergiforbundet (NAAF), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet for å informere om erfaringer med Medisinstart.

– Tilbakemeldingene har vi opplevd som veldig positive. LHL ønsker at tjenesten blir utvidet til også å gjelde pasienter som starter på et nytt legemiddel for diabetes type 2. NAAF og Diabetesforbundet er også positive til at tjenesten kan gjelde for flere pasientgrupper. De mener også det er behov for mer informasjon om tilbudet til både pasienter og leger, forteller Andresen.

Hvis helsemyndighetene gir klarsignal for å utvide tilbudet til også å gjelde diabetes type 2-pasienter, skal apotekene være klare med en tjeneste for disse pasientene tidlig i 2021.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen

Apotekforeningen


TILBAKE

Relatert InnholdHva er Medisinstart?

Les mer

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring