Gå til innholdet
Helsepolitikk

15 nye studieplasser på farmasi

Koronakrisen har ført til at flere søker seg til høyere utdanning. Nå får både universitetet i Bergen og i Oslo flere plasser på farmasistudiet fra høsten.


Anders Dahl
27. mai 2020

Universitetet i Oslo og Bergen får flere studieplasser på farmasi fra høsten.

Universitetet i Oslo og Bergen får flere studieplasser på farmasi fra høsten.

Vis Skjul bildetekst

Mandag ble de nye plassene fordelt og masterstudiet på farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk ti nye studieplasser, mens masterutdanningen på senter for farmasi ved Universitetet i Bergen (UiB) har blitt utvidet med fem studieplasser.

Antallet studieplasser på UiO ble da økt fra 68 til 78, og instituttleder Henrik Schultz er også godt fornøyd i en kommentar på instituttets nettside.

– Norge har en egen problemstilling knyttet til sikker forsyning av legemiddel, og til dette trengs flere farmasøyter. Så økningen i studieplasser er kjærkommen for hele samfunnet, sier Schultz.
 

Etter flere år med farmasøytmangel i Norge, er behovet for farmasøyter i landet stort.
 

– Det er stor etterspørsel etter farmasøyter i samfunnet. Vi ser det jo spesielt i krisetider som dette, men det sier seg selv at et femårig studium ikke kan løse akutte kriser direkte. Behovet i apoteksektoren er jo opplagt. Men også i andre deler av helsevesenet, offentlige etater og i legemiddelindustrien trengs flere farmasøyter enn utdanningene klarer levere, sier Schultz.
 

Må følge med nok midler
 

I Bergen øker kapasiteten fra 24 til 29 plasser, og UiB er veldig glade for å ha fått fem nye studieplasser i farmasi. 

– 
Vestlandet har et stort behov for flere farmasøyter, og økningen i studieplasser ved UiB er et skritt i riktig retning, sier senterleder Reidun Lisbet Skeide Kjome til Farmatid.no. 

Bergen er det eneste utdanningsstedet for farmasøyter i Norge som ikke er fullfinansiert, og vil ikke kunne utvide tilbudet uten at det følger med midler. Nå håper hun at dette er første skritt mot at UiB sine studieplasser i farmasi finansieres i samme grad som i Oslo og Tromsø.
 

4000 nye studieplasser
 

Regjeringen bevilger penger til 4000 nye studieplasser med særlig vekt på fagområder samfunnet har behov for i årene som kommer, slik som helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag. 

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.


De nye studieplasser ble opprettet på grunn av store søkertall til høyere utdanning, samt å unngå at for mange unge blir gående arbeidsledige i den økonomiske nedgangen som følger av korona-pandemien.
 

 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring