Gå til innholdet
2019-KAVALKADE

Mest lest i 2019

Legemiddelmangel preget mye av 2019. Det er tilfellet også på apotek.no, der flere artikler om hvordan apotek arbeider med mangelsituasjoner er inne blant de 10 mest leste artiklene. På topp var en artikkel om Apotekbarometeret.

Apotekkundene er positive til omsorgssalg

Bare 2 av 10 kunder opplever at personalet i apotek foreslår andre varer de kan kjøpe, når de henter reseptmedisin.

Les hele saken her

 

 

Apotek gjør alt de kan når det er legemiddelmangel

– Vi tror utfordringene med legemiddelmangel kommer til å øke fremover, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Les hele saken her

 

 

Jodtabletter bør lagres hjemme i tilfelle en atomulykke 

Myndighetene anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter hjemme. Særlig gjelder dette gravide, ammende og barn under 18 år. Fra 1. november kan jodtabletter kjøpes reseptfritt i apotek.

Les hele saken

 

 

Apotekeren har ansvaret ved influensavaksinering i apotek

Flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek, fordi legene mener de har et ansvar for vaksineringen i som skjer i apotek. – Dette er en misforståelse. Apotekeren er ansvarlig for helsehjelp som ytes i apoteket, slår Per T. Lund i Apotekforeningen fast.

Les hele saken her

 

 

Neste år blir det enda enklere å ta influensavaksinen i apotek

Stortinget har nå gitt klar beskjed til helseministeren. Han må legge til rette for at farmasøyter kan rekvirere influensavaksiner, og endringen må være på plass høsten 2020.

Les hele saken her

 

 

Legemiddelmangel: – Vi bryr oss og gjør det som må til

Når det oppstår en mangelsituasjon har apoteker Chris Jacobs mange metoder for å sikre at kundene hans går ut av apoteket med legemidlene de trenger.

Les hele saken her 

Statsbudsjettet: Apotekene får ikke dekket utgifter til nye statlige oppgaver

Apotekene får ingen kompensasjon for de merutgiftene de får i forbindelse med nye oppgaver de utfører for staten. Staten prisjusterer heller ikke apotekenes inntekter knyttet til håndtering av reseptlegemidler.

Les hele saken her


 

Fem på Tinget om apotekenes nye oppgaver

Sentrale Høyre- og FrP-politikere mener at influensavaksinering i apotek er et viktig tiltak. Venstres fremste helsepolitiker mener farmasøyter bør ha et større ansvar for legemiddelgjennomganger. Ap’s mann vil gi apotekene flere veiledningsoppgaver, mens Sp mener apotekene kan gjøre mer for å kvalitetssikre legemiddelbruken.

Les hele saken

 

 

– Det blir en slags konkurranse, jeg må få tak i de legemidlene vi mangler!

Apotekansatte må legge ned en stadig større innsats for å sikre at pasienter får legemidlene de skal ha. Apoteker Hanne Andresen anslår at hun bruker minst et par timer i uken på aktiv oppfølging av mangelsituasjoner.

Les hele saken

 

 

Fortsatt mangel på farmasøyter i Norge

Vi bruker stadig flere legemidler. Uten farmasøyter blir det vanskelig å sikre riktig bruk.

Les hele saken

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring