Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Alt ligger til rette for at farmasøyter kan rekvirere influensavaksiner

Helsedirektoratet er i gang med å utrede hvordan farmasøytrekvirering av influensavaksine skal skje i praksis. Legemiddelverket har konkludert med at apotekloven ikke er til hinder for en slik ordning.


Jostein Soldal
30. mars 2020

- Nå ligger alt til rette for at apotekfarmasøyter snart kan rekvirere vaksiner, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

- Nå ligger alt til rette for at apotekfarmasøyter snart kan rekvirere vaksiner, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Etter at Stortinget høsten 2019 ba helseministeren legge til rette for at farmasøyter kan rekvirere influensavaksiner fra kommende influensasesong, har Legemiddelverket utredet om apotekloven må endres. I vinter konkluderte Legemiddelverket med at loven slik den er i dag ikke er til hinder for å gi farmasøyter slik rekvireringsrett, med unntak av farmasøyter som også er apotekeiere. 

– Det var et viktig skritt på veien å få denne avklaringen. Nå slipper vi en lovendring, og dermed er mye tid spart. Nå er Helsedirektoratet i gang med å utrede hvordan rekvirering skal foregå i praksis. De har frist til 1. mai med å sende sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Nå ligger alt til rette for at apotekfarmasøyter snart kan rekvirere vaksiner, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har blant annet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvilke regelverksendringer som er nødvendige for at farmasøyter og eventuelt andre foreslåtte grupper av helsepersonell kan gis rett til rekvirering av influensavaksine.

Å gi flere helsepersonellgrupper rekvireringsrett kan bidra til å øke tilgangen til vaksine, og dermed også øke antallet vaksinerte i befolkningen, både i risikogruppene og befolkningen for øvrig, skriver departementet.

– Vi opplever at det er fullt trykk på å få ferdig utredningen i tide. Det er veldig positivt, spesielt i den tiden vi nå er inne i. Det gjenstår fortsatt å se om alt blir klart til høstens influensasesong, men det skal ikke stå på oss i apotekbransjen, sier Faksvåg.

Forberedelsene som nå gjøres gjelder influensavaksiner, men Faksvåg tror tilbudet kan bli utvidet.

– Apotekpersonalet er en fantastisk ressurs hvis det blir behov for massevaksinasjon. Under pandemien i 2009/-10 var det stormobilisering av helsetjenesten for å få satt svineinfluensavaksinene. Tenk hvordan apotekene kan bidra og lette trykket om det kommer et koronavaksineprogram.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring