Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Ap: Vi bør styrke veiledningen rundt rett bruk av legemidler

VALG 2021: Alvorlige bivirkninger og dødsfall ved feil legemiddelbruk er en stor utfordring, sier Aps Tellef Inge Mørland. Han mener det fortsatt er et potensial i å styrke veiledning om bruk av legemidler.


Jostein Soldal
11. juni 2021

Farmasøytene og apotekene kan avlaste fastlegene når det gjelder å veilede i riktig legemiddelbruk, mener Tellef Inge Mørland fra Ap. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har stilt fire spørsmål til et knippe av landets fremste helsepolitikere. Frem mot stortingsvalget vil vi publisere de svarene vi får. Tredje helsepolitiker ut er helsepolitiker Tollef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet.  

Hvilken rolle bør farmasøytene i apotekene ha i arbeidet for å sikre befolkningen trygg og riktig legemiddelbehandling?
– Siden alvorlige bivirkninger og dødsfall ved feil legemiddelbruk er en stor utfordring, er det etter mitt syn fortsatt et potensial i å styrke veiledningsdelen, når det gjelder rett bruk av legemidler. Her kan det ligge en mulighet i at farmasøytene / apotekene kan avlaste fastlegene.

► I lys av de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, er det oppgaver du mener apotekene kan ta et større ansvar for i fremtiden?
– Ja, det tror jeg kan være aktuelt. Mitt inntrykk er at dette har fungert positivt, f.eks. når det gjelder influensavaksinering. En slik avlastning av primærhelsetjenesten bør skje etter dialog både med apotekene og fastlegene.

Hva synes du om at Oslo kommune bruker apotek for å øke kapasiteten til å vaksinere innbyggere mot covid-19?
­– Det heier jeg på! Vi venter økt antall vaksinedoser i sommer, og mange kommuner melder at det kan være krevende å få nok personell på jobb da. Samtidig har apotekene mange godkjente og erfarne vaksinatører. Det er en kapasitet vi bør ta i bruk, når man samtidig opplever at det er mangel på personell i den kommunale helsetjenesten.

Høsten 2020 vaksinerte apotek 100 000 risikoutsatte innbyggere mot influensa. Hvilken rolle mener du apotekene bør ha i vaksinasjonsprogrammene fremover?

– Mange legekontor har et stort arbeidspress, og apotekene har vist at de kan avlaste disse på en god måte når det gjelder influensavaksinering. Kanskje kan apotekene ta et enda større ansvar for den årlige influensavaksineringen. 

I tillegg står vi nå ovenfor en situasjon der det kan bli aktuelt med jevnlig påfyll av koronavaksine. I så fall bør man også her se om ikke apotekene er en ressurs vi bør ta i bruk, nå som fastlegordningen står i fare for å knele.

 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring