Gå til innholdet
Helsepolitikk

Bent Høie: De aller fleste apotekene holder jevnt over en bra kvalitet

Legemiddelverkets erfaring er at apotekkjedene har velutviklede opplærings- og kvalitetssystem for alle sine apotek.


Jostein Soldal
10. januar 2020

Det ikke slik at det er flere eller mer alvorlige avvik selv om det etableres flere apotek, skriver helseminister Bent Høie.

Det ikke slik at det er flere eller mer alvorlige avvik selv om det etableres flere apotek, skriver helseminister Bent Høie.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det skriver helseminister Bent Høie i sitt svar til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (A). Mørland stilte ved nyttår spørsmål om helseministeren mener at det gjennomføres tilstrekkelig tilsyn med apotekene, eller om han vil gi signaler til Statens legemiddelverk om å øke tilsynsaktiviteten?

Les hele svaret fra helseministeren

I sitt svar skriver Høie at Legemiddelverket til en viss grad gjør risikobasert utvelgelse av hvilke apotek det føres tilsyn med. Det gjennomføres således tilsyn både i form av rene stikkprøver og mer målrettede tilsyn. Legemiddelverket opplyser at deres erfaring er at det er større kvalitetsforskjell i opplærings- og kvalitetssystemene for selvstendige og deleide kjedeapotek.

Legemiddelverket opplyser at fordelingen av antall avvik fordelt på alvorlighetsgradene ikke har endret seg i særlig grad den senere tid. Det ikke slik at det er flere eller mer alvorlige avvik selv om det etableres flere apotek. 

Legemiddelverket opplyser at de for 2020 har som mål å gjennomføre tilsyn med 4% av landets apotek, skriver helseministeren som svar til Mørland.

– Det er positivt at politikerne er opptatt av kvaliteten i apotek. Det viser at de er opptatt av at befolkningen skal ha et godt apotektilbud. Det er bra at Legemiddelverket øker tilsynsvirksomheten noe i år. Da får vi et bedre bilde av hvilken kvalitet apotekene leverer. Men jeg savner en god indikator fra myndighetenes side, som kan gi et objektivt mål på kvalitetsutviklingen i apotek, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring