Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Er markedet for generiske og biotilsvarende legemidler bærekraftig?

Hvordan kan vi sikre et sunt og bærekraftig marked i Norge for generiske og biotilsvarende legemidler? Hvilke regulatoriske tiltak må til, og hvordan bør myndighetene bruke regelverket for å oppnå dette?


Jostein Soldal
14. januar 2022

Generisk legemiddel

Det er sider ved reguleringen av generikamarkedet som ikke er tilpasset dagens situasjon - illustrasjonsfoto.

Vis Skjul bildetekst

Det er spørsmål som besvares i en rapport Farma Norge og Apotekforeningen la frem høsten 2021. Rrapporten tar for seg tiltak som både vil redusere risiko og skape tydelighet i markedsrelaterte forhold, og dermed vil bidra til økt konkurranse i markedet.

Les rapporten fra Farma Norge og Apotekforeningen

Markedet for generiske legemidler har vært i sterk utvikling de siste 15-20 årene. I dag utgjør disse legemidlene en stor del av legemiddelmarkedet. 60 prosent av legemidlene som brukes i primærhelsetjenesten er generiske legemidler. Omsetningen er på 4,4 milliarder kroner.

Trenger tilpasninger

I dag er generiske legemidler et modent marked som fungerer forholdsvis godt. Det er likevel sider ved markedsreguleringen som ikke er tilpasset dagens situasjon. I tillegg vil det nå komme stadig flere biologiske legemidler inn i markedet for byttbare legemidler, der det blir tilgjengelig biologisk likeverdige alternativer. Markedet står med andre ord foran store endringer.

Rapporten peker på at utviklingen i generikamarkedet og en ny markedssituasjon skaper nye utfordringer for leverandørene og apotekene.

Ofte ser man at konkurransen mellom generikaleverandører er sterk de første årene etter patentutløpet, men at det med tiden blir færre leverandører og svakere konkurranse. Dette kan føre til at prisene øker, men uten at den regulerte trinnprisen økes tilsvarende.

Trinnprisen ble fastsatt på et tidlig tidspunkt, og står nominelt uendret, slik at den reelle utsalgsprisen synker. Det oppstår en ubalanse i markedet. Gamle, velprøvde og billige legemidler kan bli borte, fordi det ikke lenger er lønnsomt å levere dem til Norge.

Umodent marked

Når det gjelder medisinbytte av biotilsvarende legemidler, melder det seg nye utfordringer. Dette er et umodent marked, som kan trenge egne stimulanser for å bli etablert og innarbeidet. Det er store innsparingsmuligheter i dette markedet, og det er derfor viktig at Norge lykkes godt i etableringsfasen. Derfor er det viktig at man fra starten får et marked på dette området som er attraktivt for alle aktørene i distribusjonskjeden, fra leverandøren og frem til kunden.

Fire tiltak som må gjennomføres

Rapporten fra Farma Norge og Apotekforeningen peker på fire sentrale tiltak som myndighetene må gjennomføre for å sikre at generiske og biotilsvarende legemidler i fremtiden skal spille en viktig rolle i legemiddelforsyningen i Norge:

  • Det må innføres kjøreregler i trinnprissystemet ved legemiddelmangel, bl.a. fordi apotekene har plikt til å levere legemidler til trinnpris, som kan føre til økonomiske tap når det oppstår leveringsproblemer.
  • Det må innføres en minste innkjøpspris for apotek i trinnprissystemet (f.eks. 50 kr pr legemiddelpakning), bl.a. fordi svært lave trinnpriser ikke gir noe rom for lønnsomhet i noen ledd av distribusjonskjeden. Dette kan i sin tur føre til legemiddelmangel.
  • Alle trinnpriser må prisjusteres årlig fra og med år syv etter inkludering i trinnprissystemet, bl.a. fordi kostandene for produsenter og apotek øker over tid, mens utsalgsprisen reelt synker år for år.
  • Det må etableres et bærekraftig marked for biotilsvarende legemidler i primærhelsetjenesten, bl.a. fordi et velfungerende marked kan gi store innsparinger for staten.
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring