Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Får pasientene god nok effekt av legemidlene?

Vi må få gode kvalitetsindikatorer om riktig legemiddelbruk og legemiddelmangel. Det var Apotekforeningens viktigste innspill i en åpen høring i Stortinget om Kvalitetsmeldingen.


Vendil Åse
6. februar 2020

God kunnskap kan gi grunnlag for gode og målrettede tiltak. Kvalitetsindikatorer for riktig legemiddelbruk må inn i de kommende kvalitetsmeldingene, slik at vi kan se i hvilken retning utviklingen går, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

God kunnskap kan gi grunnlag for gode og målrettede tiltak. Kvalitetsindikatorer for riktig legemiddelbruk må inn i de kommende kvalitetsmeldingene, slik at vi kan se i hvilken retning utviklingen går, sa Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, deltok torsdag 6. februar i helse- og omsorgskomitéens åpne høring om Stortingsmeldingen «Kvalitet og pasientsikkerhet 2018». Apotekforeningen mente det var flere forhold som burde vært langt bedre belyst i Kvalitetsmeldingen.

 – Blant annet er det godt dokumentert at mellom en tredel og halvparten av pasientene bruker legemidler så feil at de ikke gir den effekten de er ment å gi, eller at de gir skader. Vi vet at det hvert år dør mange ganger så mange i Norge av feil legemiddelbruk som det dør i trafikken, sa Tysnes til komitémedlemmene.

 Feil legemiddelbruk har negative konsekvenser både for helse og økonomi. Det er anslått 15.000 invalidiserende skader og mellom en halv og en million liggedøgn på sykehus hvert år skyldes at pasientene bruker legemidler feil.

 – Men vi har ikke tall på hvordan utviklingen er, og det er ikke godt nok. God kunnskap kan gi grunnlag for gode og målrettede tiltak. Kvalitetsindikatorer for riktig legemiddelbruk må inn i de kommende kvalitetsmeldingene, slik at vi kan se i hvilken retning utviklingen går, sa han. 

Bør utvikle kvalitetsindikator for legemiddelmangel
De siste årene har det vært en voldsom økning i legemiddelmangel. Tysnes var også opptatt av at Kvalitetsmeldingen burde belyse i hvor stor grad vi klarer å skaffe pasientene de legemidlene de skal bruke.

 – Legemiddelverket fører en liste over alle innmeldte mulige legemiddelmangler, og det er den listen det vises til når vi ser medieoppslag. Men dette er en brutto liste, der de aller fleste oppføringer ikke har noen konsekvenser for behandlingen eller for pasientsikkerheten. Derfor er den et dårlig mål på hvordan legemiddelmangelen i Norge utvikler seg, sa han.  

 Apotekforeningen ønsker seg en oversikt over kritiske legemiddelmangler og hvor mange pasienter som rammes av dem, og over legemiddelmangler som har negative konsekvenser for pasientsikkerheten.

 – Det kan utvikles slik at de kan bli kvalitetsindikatorer for legemiddelmangel, og det er noe vi trenger, avsluttet Tysnes.  

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring