Gå til innholdet
Helsepolitikk

FHI-undersøkelse: Fastlegene gir ikke nok informasjon om medisinbruk

Fire av ti pasienter mener at fastlegene bør bli flinkere til å informere om bruk og bivirkninger av legemidler. Apotekene kan supplere legene, og sørge for at pasientene får informasjonen de trenger om legemidlene sine, mener Per T. Lund.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
16. september 2019

Fastlegene kan bli bedre på å gi informasjon om bruk og bivirkninger av legemidler, og levere ut oppdaterte legemiddellister, viser en ny brukerundersøkelse.

Fastlegene kan bli bedre på å gi informasjon om bruk og bivirkninger av legemidler, og levere ut oppdaterte legemiddellister, viser en ny brukerundersøkelse.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Fastlegene gir ikke tilstrekkelig informasjon til pasientene sine. Det viser en brukerundersøkelse som nylig ble lagt frem av Folkehelseinstituttet.

Se hele fremleggelsen av brukerundersøkelsen og evalueringen av fastlegeordningen her.

Over 2000 pasienter har besvart spørsmål om hva de mener om fastlegen sin, og 40 prosent svarer at fastlegen ikke gir dem tilstrekkelig informasjon om bruk og bivirkninger av medisiner.

– Dette er synd for den enkelte pasient og negativt for folkehelsen. Pasientene bør få den informasjonen de trenger, mener administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund.

– Farmasøyter er eksperter på legemidler og er en viktig kunnskapskilde til riktig legemiddelmiddelbruk. Undersøkelsen minner oss på at pasientene trenger mer kunnskap om medisinene de bruker. Det er noe vi som helsepersonell må huske på, sier Lund.

I vårens Apotekbarometer svarer rundt 80 prosent av befolkningen at de får nyttig informasjon om legemiddelbruk når de henter ut medisinene sine på apoteket.

Livsviktig medisinliste
Halvparten av respondentene i undersøkelsen svarer at de ikke får oppdatert medisinliste fra fastlegen ved endringer i medisineringer. Lund er bekymret for at det kan føre til feilmedisinering.

– Når vi vet at rundt 1000 mennesker dør årlig av feil legemiddelbruk, kan en oppdatert medisinliste være et viktig verktøy får å unngå uheldige kombinasjoner av legemidler og feilmedisinering, sier Lund.

Helsemyndighetene mener at pasientene alltid bør ha med seg en oppdatert medisinliste som de får av fastlegen sin.

10.000 samtaler gjennomført
I tillegg til å være opptatt av riktig bruk, er Lund også opptatt av å informere og veilede om eventuelle bivirkninger.

– Apotektjenesten Medisinstart, som er en gratis veiledningssamtale for hjerte- og karpasienter som starter på nye medisiner, ble innført i fjor. Over 10.000 samtaler om bivirkninger og riktig legemiddelbruk har blitt gjennomført og mange av samtalene handler om hvordan pasientene kan redusere bivirkninger. På den måten kan vi redusere antall pasienter som slutter å ta medisinen sin på grunn av unødvendige bivirkninger, sier Lund.

Les mer om tjenesten Medisinstart her.


Om brukerundersøkelsen

Folkehelseinstituttet fikk i 2018 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en undersøkelse om hva brukerne mener om fastlegen. Totalt svarte 2029 pasienter på undersøkelsen.

Hovedfunnene fra brukerundersøkelsen er at pasientene er fornøyde med fastlegen sin, særlig når det gjelder legens evne til å gjøre seg forstått, ta pasienten på alvor og at de henviser videre ved behov, men at det er forbedringspunkter når det gjelder tilgjengelighet og ventetid.

Undersøkelsen er en del av arbeidet med å evaluere fastlegeordningen. Bakgrunnen for evalueringen er at flere steder i landet har blitt mer krevende å rekruttere fastleger. Arbeidsmengden har økt, det samme har forventningene til helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen har gitt kommunene et større ansvar for pasientene.


TILBAKE

Relatert InnholdOm fastlege-ordningen:

Fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001. Formålet var å øke kvaliteten i allmennlege-tjenesten ved å bedre kontinuiteten og tilgjengeligheten til tjenesten. Fastlegen har ansvar for å koordinere pasientens helsetjenester (Kilde: Fhi)

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring