Gå til innholdet
Helsepolitikk

Høie vil ha influensavaksinering uten legeresept i apotek fra høsten

Helseministeren og et stort flertall på Stortinget vil at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa skal være på plass før neste influensasesong.


4. mai 2020

Bent Høie vi legge til rette for at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020-2021.

Bent Høie vi legge til rette for at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020-2021.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Vis Skjul bildetekst

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er opptatt av å gi flere helsepersonellgrupper rekvireringsrett for å øke tilgangen til vaksine og antallet vaksinerte i befolkningen, både i målgruppene og befolkningen for øvrig.

— Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre relevante aktører å vurdere om det er behov for å gi flere grupper av helsepersonell i tillegg til farmasøyter rett til rekvirering av influensavaksine, utrede hvilke regelverksendringer som er nødvendige og utarbeide forslag til slike endringer, skriver Bent Høie i sitt svar på spørsmål fra Fremskrittpartiets Åshild Bruun-Gundersen.

Bruun-Gundersen ønsket å få svar på om helseministeren ville sørge for forenklinger i tilbudet om influensavaksine høsten 2020, slik at apotekene kan tilby influensavaksine uten å kreve at legene skriver ut resept først.

— Jeg vil vise til Innst. 11 S (2019-2020) fra Stortinget, hvor helse- og omsorgskomiteens flertall ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020-2021, skriver Høie.

Han skriver at målsetningen er at forslag til regelverksendringer er på plass slik at endringer kan iverksettes før influensasesongen 2020-2021.

— Den pågående covid-19-pandemien vil sannsynligvis vedvare i lengre tid og det vil være uheldig med mange covid-19-syke og influensasyke samtidig. Enklere tilgang til influensavaksinasjon kan være med på å redusere den totale sykeligheten i samfunnet.

Helsedirektoratets utredning, som helseministeren viser til, er nå oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Apotek.no vil omtale utredningen i løpet av den nærmeste tiden.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring