Gå til innholdet
Helsepolitikk

Helsedirektoratet skal kartlegge samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyt

For å bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom lege og farmasøyt ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge lokale samarbeid i Norge, og hvordan samarbeidet er organisert og fungerer i praksis.


Vendil Åse
19. august 2019

Erfaringer fra internasjonale studier viser at samarbeid mellom lege og farmasøyt fungerer godt i etablerte tverrfaglige samarbeidende helseteam.

Erfaringer fra internasjonale studier viser at samarbeid mellom lege og farmasøyt fungerer godt i etablerte tverrfaglige samarbeidende helseteam.

Vis Skjul bildetekst

Erfaringer fra internasjonale studier viser at samarbeid mellom lege og farmasøyt fungerer godt i etablerte tverrfaglige samarbeidende helseteam, som f.eks. klinisk farmasøyt på sykehus­avdelinger, mellom fastlegekontor og apotek, kommune eller i sykehjem og hjemmesykepleie. Disse miljøene oppnår resultater fordi alle involverte parter har tillit til hverandres kompetanse og ser på deling av oppgaver og ansvar som et positivt bidrag til pasientsik­ker­heten og effektiviteten i helsetjenesten.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et tildelingsbrev til Helsedirektoratet der de ber direktoratet å kartlegge samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyter.

Helsedirektoratet skal også utarbeide en beskrivelse og vurdering av det pågående arbeidet i National Health Service med bruk av farmasøyter i team med allmennleger og andre.

– Vi er veldig fornøyde med at departementet tar dette initiativet. Vi har hatt dialog med Legeforeningen om behovet for en slik kartleggingsstudie, og mener dette er nødvendig for å videreutvikle samhandlingen mellom apotekfarmasøyter og leger lokalt. Målet må være å etablere samarbeidsarenaer som kan resultere i enda bedre pasientbehandling, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring